Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och hållbar utveckling

Skapad 2015-03-09 10:26 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap Geografi

Den industrialiserade världen förbrukar enorma mängder energi, en energianvändning som påverkar miljön. Det mesta kommer från ändliga energikällor, som i framtiden kommer att ta slut. Vill vi i framtiden ha energi och samtidigt minska vår miljöpåverkan måste vi ställa om vårt samhälle till förnybara energikällor och minska vår energiförbrukning. Vad menas med hållbar utveckling? Hur länge räcker räcker jorden? Vilka slags resurser har vi och hur använder vi dem? Hur ska resurser som energi, vatten, råvaror och mark fördelas? Under detta arbetsområde kommer du få en inblick i vad som skulle kunna göras för vi skall leva på ett hållbart sätt.

Innehåll

Tid till förfogande

Vi kommer att jobba detta arbetsområde v 3 - 8.

Arbetsmaterial

Läroboken i geografi, SOS Geografi, Energi s 376 - 394, Vår gemensamma miljö 397-403.

Genomgångar

Film - Planeten

Lista med användbara begrepp

Statistik från globalis

 

 

Bedömning

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom att under temaveckan (vecka 7) få göra en livscykelanalys av en vara/produkt och göra ett prov på studiefördjupningen vecka 8.

Tips på några länkar:

Geografiska begrepp

Klimatförändringar

Förstärkta växthuseffekten

Växthusgaser

Resurser

Råvaror

Ändliga energikällor

Förnyelsebara energikällor

Ekologiskt fotavtryck

Återvinning

Havsnivåhöjning

 

 

Matriser

Hkk Ge
Hållbar utveckling - geografi

F
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Prov + LCA
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Prov
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
LCA + prov
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Prov
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
LCA
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du använder bara en källa i din LCA och du tänker inte kritiskt i förhållande till den källan dvs du köper företagens uppgifter rakt av.
Du använder flera källor och visar att du kan tänka kritiskt i förhållande till källan dvs du köper inte företagens uppgifter rakt av.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Prov
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: