Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd Strandängsskolan år 4 - Kreativ design

Skapad 2015-03-10 15:07 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 4 Slöjd
Vad är design? Under perioden kommer du att tillverka en minigolfbana, som du får designa efter din egen idé. Du kommer träna på att hitta lösningar på problem som du möter. Du kommer också att lära dig använda fler verktyg och få möjlighet att arbeta med olika sorters material.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Förmågor/kunskapskrav som kommer att bedömas

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Undervisning - så här arbetar vi

 • Gör en ritning av ditt projekt.
 • Motivera dina val av färg, design och tekniker i en löpande dokumentation.
 • Genomför arbetet som du planerat utifrån tidigare erfarenheter, egna idéer och lärarens instruktioner.
 • Efter genomfört arbete gör du en presentation av ditt projekt.

 

Bedömning

 • Hur du formger och framställer ditt projekt.
 • Hur du använder hantverkstekniker, verktyg och maskiner.
 • Att du tänker på materialval, kvalité och miljöaspekter.
 • Att du utvecklar dina idéer och använder dig av egna lösningar.
 • Att du ger ett enkelt omdöme om din arbetsinsats och de val du gjort.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: