Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mes cybercopains

Skapad 2015-03-13 09:08 i Västra skolan Falun
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
- formulera sig och kommunicera i tal och skrift och

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och
delar av världen där språket används

 

Konkretisering av mål

Du ska lära dig:

att förstå texter som beskriver personer

 • att beskriva dig själv och andra, vad du gör på fritiden och vad gör franska ungdomar på fritiden

 • att berätta vad du tycker om och inte tycker

 • lära dig om adjektivböjning

Arbetssätt

Vi arbetar gemensamt med att lyssna, härma, skriva och översätta ord och meningar, göra muntliga och skriftliga övningar, träna uttal, lyssna på musik, översätta musik, dramatisera olika innehåll för att befästa kunskaperna, använda Internet och prata om språk och kultur. Dessutom jobbar vi individuellt med utgångspunkt boken ”Bon voyage 3”.

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande under arbetets gång, d.v.s. under lektionsarbetet, läxförhör och vid avslutande prov.

 

Du ska visa din förmåga att:

 

 • förstå texter och förstå talat språk från hörövningar och från läraren

 • formulera dig i skrift och att tillämpa grammatiska strukturer (säkerhet och variation)

 • formulera dig och kommunicera i tal (artikulation , betoning) genom att ställa frågor och besvara frågor samt
  din förmåga att använda dig av någon eller några strategier för att få samtalet att flyta

 • berätta om vad gör franska ungdomar på fritiden

Matriser

M2
Mes cybercopains

>
>>
>>>
>>>>
Lyssna och förstå
 • M2
Du förstår det mest väsentliga i tydligt talat enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse i enkel form genom att t ex kommentera eller svara på frågor.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att t ex kommentera eller svara på frågor.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa och förstå
 • M2
Du förstår det mest väsentliga i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala och samtala
 • M2
 • M2
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Du formulerar dig tydligt och med sammanhang i ord, fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Du formulerar dig tydligare och mer sammanhängande. Du uttrycker dig tydligt och anpassar ditt språk till syfte, mottagare och situation.
Skriva
 • M2
 • M2
Du skriver olika texter med enkelt och begripligt språk och använder dig av enstaka ord och fraser.
Du skriver olika texter med enkelt och relativt tydligt språk och använder i detta fraser och meningar.
Du skriver olika texter med enkelt, tydligt och sammanhängande språk.
Strategier
 • M2
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar kommunikationen.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar kommunikationen.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar kommunikationen.
Samhälle och kultur
 • M2
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där målspråket används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där målspråket används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där målspråket används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: