👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frö till frö - NTA

Skapad 2015-03-16 08:27 i Västra skolan Hudiksvall
Frö till frö är ett tema där eleverna utvecklar en rad erfarenheter och kunskaper om växters utseende, livscykel, livsvillkor och samspel med andra organismer.
Grundskola 4 Biologi
Inom ett ekosystem samspelar växter och andra organismer med sin miljö och med varandra. Växter går igenom bestämda stadier i sin utveckling, som en del av den process vi kallar livscykel.

Innehåll

Beskrivning

Uppdragens inbördes ordning följer växtens livscykel.

Läs mer på http://www.ntaskolutveckling.se/Teman/Fran-fro-till-fro/

 

ARBETSGÅNG

Temat består av 10 uppdrag:

Fröet

Uppdrag 1: Vår nytta av växter
Vi diskuterar hur växter kan vara viktiga för oss människor på många olika sätt.

Uppdrag 2: Frukter och frön
Vi undersöker olika frukter och frön och deras respektive funktioner. Frukters och fröers utseende kan spela roll för hur fröet sprids.

Uppdrag 3: Under skalet på ett frö
Vi observerar ett frös olika delar och beskriver deras respektive funktion. Vi undersöker hur vatten underlättar för frön att gro.

Uppdrag 4: Dags att så
Vi planerar frön och diskuterar vad de behöver för att gro och växa.

Plantan

Uppdrag 5: Gallring och konkurrens
Vi gallrar våra plantor och diskuterar samband mellan gallring, konkurrens och växters tillväxt.

Uppdrag 6: Varför växer plantan?
Vi ritar tillväxtdiagram och börjar föra anteckningar om tillväxten. Vi läser i temaboken och samtalar om var plantan får materia att växa ifrån. 

Uppdrag 7: Blad och knopp
Vi observerar och namnger plantans olika delar och beskriver deras respektive funktion.

Blomman

Uppdrag 8: Nu blommar det!
Vi undersöker blommans delar och vad olika pollineringsstrategier innebär.

Uppdrag 9: Pollinering
Vi studerar pollinering. Vi funderar över samspel mellan växt och pollinatör och på vilket sätt det är viktigt även för oss människor.

Uppdrag 10: Skördetid
Vi skördar frön från våra plantor, jämför våra resultat och förklarar dem utifrån kunskaper om växters livsvillkor. Vi sammanfattar vårt arbete och redovisar.

MÅL FÖR TEMAT

I tema Från frö till frö får eleven möjlighet att utveckla följande förmågor:

- Genomföra systematiska undersökningar av livsvillkor för fröer och plantor

- Beskriva vad en planta behöver för att leva och ge exempel på ekosystemtjänster som växter står för

- Beskriva fröers och plantors utseende och ge exempel på växters anpassningar för att leva och föröka sig

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör människans beroende av och påverkan på naturen  och vilken betydelse det kan ha för en hållbar utveckling

- Diskutera vad vetenskapliga upptäcker som rör växter haft för människans levnadsvillkor och syn på naturen

- Använda information från arbetet med temat till att skapa en presentation om växters livsvillkor och livscykel

 

BEDÖMNING

Det som bedöms är hur väl eleven kan:

- Planera och genomföra undersökningar som rör fröer, plantor och pollinering

- Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

- Dokumentera sina undersökningar i text och bild

- Förklara hur fröet gror, på vilket sätt plantan växer med hjälp av fotosyntesen och vilken betydelse blomman har för förökning

- Beskriva fröers, plantors och blommors utseende och visa på anpassningar som rör växters möjlighet att gro, växa och föröka sig

- Beskriva hur växter samspelar med sin omgivning, till exempel för att få materia att växa av.

- Beskriva hur växter samspelar med andra organismer, till exempel när det gäller konkurrens, fröspridning och pollinering.

- Beskriva vilken nytta växter har för oss människor och på vilket sätt vi påverkar växters livsvillkor, t.ex. genom trädgårdsskötsel eller jord- och skogsbruk

- Samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och människans beroende av och påverkan på naturen

- Berätta om hur vetenskapliga upptäckter som rör växter har påverkat människans levnadsvillkor och syn på naturen

- Presentera resultatet av arbetet med åkerkålen som t.ex. en poster eller powerpoint.