Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med bråk,procent och statistik i en 7:a

Skapad 2015-03-16 09:42 i Apelskolan Falkenberg
Mellan vecka 2 och 17 kommer klassen att arbeta med bråk, procent och statistik.
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Syfte

* Formulera och lösa problem.

* Välja och använda lämpliga matematiska metoder.

* Föra och följa matematiska resonemang.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

* Beräkningar i decimal och bråkform

* Procent

* Problemlösning

* Statistik

 

Vi arbetar både enskilt och i grupp. Arbetar med färdighetsträning i böckerna och befäster kunskaperna genom praktiska övningar av olika slag. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Bedömning

Avsnitt 4

Jag kommer bedöma din förmåga att:

* Lösa matematiska problem genom att använda metoder som är anpassat till problemet.

* Föra matematiska resonemang.

* Fungerande matematiska metoder. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9
  Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: