👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft- Det syns inte men finns ändå... Värme-Vill du sprida lite värme....?

Skapad 2015-03-16 21:01 i Lunds skola Hudiksvall
Pedagogisk planering för arbetsområdet Luft och värme
Grundskola 4 – 5 Kemi Fysik

Vad fick du luft ifrån? Skulle du råka ut för den kommentaren någon gång, så kommer du efter detta arbetsområde kunna ge svar på tal;-). Vad är egentligen luft? Vad består luft av? Vad är lufttryck? Vad kan man använda luft till mer än att andas in den? Är all luft bra? Vad innebär tunn luft? Vill du sprida lite värme? Eller vill du behålla den? Både och går bra, faktiskt! Ja, i detta arbetsområde är det många frågor som kommer att luftas...

Innehåll

Syfte - vi arbetar med det här området för att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.

Centralt innehåll - målen med undervisningen är att du ska lära dig att / få kunskap om:

Luftens egenskaper och dess sammansättning
Ord och begrepp inom luftområdet
Olika vardagsföreteelser som har med värme att göra, t.ex:
- hur våra kläder håller oss varma
- hur isolering fungerar i ett hus
- hur en termos fungerar
- varför småfåglar burrar upp sig på vintern
- hur man kan reparera en pingisboll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Bedömning - vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 • använda fysikens begrepp för att förklara och beskriva fysikaliska samband.

Abetssätt - för att nå målen kommer du i undervisningen att:

 • läsa och diskutera faktatexter.
 • se på och diskutera filmer.
 • träna på och genomföra systematiska undersökningar.
 • lära dig fysikaliska begrepp kopplade till arbetsområdet Luft och Värme
 • dokumentera de undersökningar vi gör (hypotes-undersökning-resultat-förklaring) och i dokumentationen använda de begrepp du lärt dig.

Slutuppgift - du visar vad du kan genom att:

 • delta aktivt under lektioner och genomgångar.
 • ställa frågor för att klargöra och förtydliga.
 • använda de begrepp vi arbetar med både verbalt och vid den skriftliga dokumentationen.
 • uttrycka och motivera din åsikt i olika frågor.