Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema världsdelarna

Skapad 2015-03-17 12:45 i Apalbyskolan Västerås Stad
Arbetet inleds med att vi tillsammans kort repeterar hur världsdelarna ser ut. Efter detta är det sen dags för dig att välja en världsdel dit du ska arrangera resor.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Arbetet inleds med att vi tillsammans kort repeterar hur världsdelarna ser ut. Efter detta är det sen dags för dig att välja en världsdel dit du ska arrangera resor. Välj ut ett resmål (land utifrån läroboken).Detta land ska du beskriva för att locka till dig turister. Din uppgift blir att tillverka "resebroschyrer" för två av följande turisttyper: backpackern, äventyraren eller den "kulturella" turisten.

Innehåll

Vad säger läroplanen (Lgr 11)?

Från det centrala innehållet:

Livsmiljöer

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt:

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Vad skall vi göra?

Kursen inleds med att du får veta grundfakta om alla världsdelarna. Efter detta är det sen dags för dig att välja en världsdel dit du ska arrangera resor. Välj ut ett resmål (land utifrån läroboken), USA, Japan, Ryssland, Brasilien, Kina, Indien eller Nigeria.

 

Välj två av följande turisttyper:

 

 • Backpackern

Denne typ av turist besöker gärna det som är mest typiskt för landet, men också det som är det mest exotiska från landet. Hen besöker helst städer, eftersom backpackerns resebudget är begränsad.

 • Äventyraren

Denne typ av turist vill bestiga berg, paddla i floder, vandra i öken eller möta ovanliga djur. Helst vill denne se det som är högst, längst, hetast, kallast osv. Äventyraren avskyr städerna och vill se landet samt omgivningarna runt städerna. 

 • Den "kulturella" turisten

Denne typ av turist vill veta mycket om resmålets historia. Denne vill se gamla byggnader och andra historiska saker för att få ut det mesta av sin resa. Den kulturelle turisten besöker gärna städer, men kan också tänka sig en kort avstickare utanför stan om de lär sig något på resan.

 

Lyckas du möta alla turisternas krav, kanske ditt företag får en stjärna i den ack så anrika Travel World guiden. Detta innebär att du kommer att tjäna tonvis med pengar – och kunna leva ett liv i lyx och flärd för resten av ditt liv!

Arbetssätt/Bedömning

 • Aktivt deltagande på lektioner.
 • Egen fördjupning om ett land.
 • Skriv max 4 sidor om varje turisttyp, använd dig gärna av bilder.
 • Avsluta arbetet med att redogöra för varför du valt ut det innehåll som finns med i ditt arbete.
 • OBS! Antal lektioner till arbetet är 8. Inlämning 11/5!

Matriser

Ge
Tema världsdelarna

E
C
A
Lgr 11
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Det betyder på den här kursen:
Du förstår att genom att världen ser olika ut på olika platser, ser också människors liv olika ut. Du kan också ge något exempel.
Du visar att du förstår att ett lands resurser påverkar hur människornas liv ser ut, vad de jobbar med och vilka eventuella problem ett land kan ha.
Du kan jämföra förutsättningar för människor med tanke på hur världen ser ut. Du kan också förklara skillnader mellan platser och definiera problem. Du kan också ge lösningar på dessa problem.
Lgr 11
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geo¬grafiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Lgr 11
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt
Lgr 11
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: