👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa Åk 1-3GS

Skapad 2015-03-24 17:23 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 1 – 4 Idrott och hälsa

Innehåll

Mål

Idrottsundervisningens syfte är att:

 • Utveckla dina fysiska färdigheter.
 • Utveckla din förmåga att visa andra hänsyn samt samarbeta.
 • Ge dig en positiv erfarenhet av rörelse.
 • Stärka din självkänsla, självbild och självförtroende.

 

 

Arbetets innehåll

Under lektionerna så kommer du att arbeta med följande:

 • Lekar, rörelseprogram och danser.
 • Olika redskapsbanor och hinderbanor.
 • Ord, begrepp och regler.

Arbetssätt

Vi kommer arbeta individuellt, i par och i större grupp. Under visningen kommer framförallt att bedrivas inomhus men vi kommer även att prova på att idrotta utomhus. 

Lektionerna är oftast uppdelade i tre delar:

1: Introduktion av lektionen samt uppvärmning (ofta rörelse till dans )

2: Huvud moment (redskapsbanor, lek, bollövningar mm)

3: Kort reflektion/sammanfattning & avslappning

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

Hur väl du anpassar dina rörelser i de olika aktiviteterna.

Hur väl du kan delta i utvärderande diskussioner kopplade till dina dina upplevelser av ditt idrottande. 

Hur väl du kan orientera dig i din närmiljö.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  4-6
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  IDH  4-6
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  IDH  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  E 6
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
  IDH  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  E 6
 • Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
  IDH  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  C 6
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra enkla resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
  IDH  C 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  C 6
 • Dessutom orienterar sig eleven med viss säkerhet i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  IDH  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  A 6
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
  IDH  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  A 6
 • Dessutom orienterar sig eleven med säkerhet i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.
  IDH  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  A 6

Matriser

IDH
Idrott och hälsa 1-4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse
Grovmotoriska grundformer
Du deltar i övningar där du tränar de grovmotoriska grundformerna som exempelvis att springa, balansera, hoppa, klättra, rulla, krypa, åla, kasta, studsa och fånga.
Du klarar av att utföra de grovmotoriska grundformerna som exempelvis att springa, balansera, hoppa, klättra, rulla, krypa, åla, kasta, studsa och fånga på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan kontrollera den egna kroppens rörelser mycket väl. Du klarar av att utföra sammansatta grovmotoriska grundformer på ett välfungerande sätt.
Rörelse
Danser och rörelser till musik
Du deltar i dans och rörelser till musik. Du kan till viss del härma enkla rörelser till musik som i, dansstopp eller huvud, axlar, knä & tå.
Du deltar i dans och rörelser till musik och visar ibland känsla för takt och rytm. Du kan följa givna rörelser relativt väl.
Du deltar aktivt i dans och rörelser till musik och visar god känsla för takt och rytm. Du kan följa givna rörelser med stor säkerhet.
Hälsa och livsstil
Ord och begrepp kopplade till ämnet
Du kan med stöd av en fråga säga några få ord och på ett enkelt sätt berätta hur du upplever olika rörelseaktiviteter.
Du kan med flera ord berätta hur du har upplevt olika rörelseaktiviteter. Du kan även redogöra för enklare regler/tekniker.
Du kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva dina upplevelser av olika rörelseaktiviteter, som att du är trött och svettig. Du har ansträngt ditt hjärta och dina muskler. Du har bra koll på olika regler/tekniker.
Utevistelse/ friluftsliv
Du kan bidra till att orientera dig i din närmiljö och medverkar då i att använda enklare vägbeskrivningar.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i din närmiljö och kan använda dig av olika vägbeskrivningar på på delvis ändamålsenligt sätt.
Du kan med säkerhet orientera dig i din närmiljö använder dig då av olika vägbeskrivningar på ändamålsenligt sätt.