Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva Avstämning B "Nya språket lyflter" Stenkulan

Skapad 2015-03-24 19:00 i Stenkulan Lerum
Utvidgad matris VT 15
Grundskola F – 3 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Matriser

Sv
I matrisen nedan finns din bedömning i svenska läsa och skriva

Läsa

Ny nivå
B:1
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår att bokstäver har olika ljud och hur de låter.
Jag känner igen alla stora och små bokstäver och vet hur de låter.
Jag kan läsa mest med hjälp av ljudning men kan läsa vissa ord direkt.
Jag förstår det jag läser och kan berätta om det.
B:2
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag väler själv att läsa eftersom jag är intresserad av det.
Jag kan läsa fler och fler ord direkt och ljudar när jag behöver.
Jag visar att jag förstår genom att berätta om det jag läst.
Jag kan ställa och svara på frågor om det jag läst.
Jag kan uttrycka det jag har läst på olika sätt, t ex med en bild, drama, musik.
B:3
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag får inre bilder när jag läser.
Jag kan göra text-till-jag- kopplingar.
Jag kan läsa och förstå längre texter med färre bilder.
B:4
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Jag tar hjälp av bokens framsida, bilder och kända ord för att läsa och förstå en text.
Jag läser enkla meningar utan bildstöd med flyt.
Jag funderar på vad som ska hända när jag läser. Sia Spåkvinna.
Jag kan använda det jag redan vet för att förstå det jag läser.
Jag försår det jag läser och förstår poängen i det jag läser.
Jag märker när jag läser fel och rättar mig själv.

Skriva

Ny nivå
B:1
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag försöker skriva texter för att berätta något för hand eller på datorn.
Jag kan skriva en text till en bild.
Jag förstår att en text kan delas upp i ord och meningar.
Jag kan skriva enkla småord rätt.
B:2
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag kan skriva ord och enkla texter för hand.
Jag kan stava några vanliga ord.
Jag kan skriva en kort text med enkel handling.
Jag kan skriva så att andra kan läsa.
B:3
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag gör mellanrum mellan orden.
Jag börjar ofta en mening med stor bokstav och avslutar med en punkt.
Jag använder även frågetecken och utropstecken ibland.
B:4
Jag använder olika slags städ när jag skriver en text.
Jag använder andra texter som förebild när jag skriver.
Jag kan använda tankekartor som hjälp när jag skriver.
Jag pratar med andra om hur man skriver olika slags texter.
Jag är intresserad av att förbättra min text när jag skriver för hand och på datorn.
Avstämning B
Du läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: