Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-förändringar

Skapad 2015-03-25 15:21 i Grindstuskolan Huddinge
Vattnets tre faser: fast, flytande och gasform och Vattnets kretslopp.
Grundskola 3 Kemi Fysik Teknik
Du kommer att lära dig om vattnets faser, kretslopp samt blandningar och lösningar.

Innehåll

Mitt syfte med undervisningen:

 

Förmågor som ska utvecklas enligt LGR 11:

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kunskapskrav för förmågan i ämnet enligt LGR 11:

Centrala begrepp

Fast, flytande, gas, kondensering, avdunstning, kokning, smältning 

Vattnets kretslopp

Lösning, blandning, filtrering

 

 

Centralt innehåll enligt LGR 11:

 

Bedömning

Eleverna får utföra olika experiment där de får dokumentera och redovisa sina resultat både muntligt och skriftligt. Hur eleverna för resonemang om ämnet och visar förståelse för vissa centrala begrepp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Ke  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3

Matriser

Fy Tk Ke
Delmål för att nå kunskapskraven:

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Du kan nämna vilka tre faser vatten kan ha.
Du kommer att kunna beskriva hur vatten förändras från en fas till en annan.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om hur de olika faserna förändras genom vattnets kretslopp.

Fy Tk Ke

Delmål 4
Delmål 5
Delmål 6
Du kommer att kunna med fler begrepp (Avdunstning, kondensering mm) beskriva hur vattnets kretslopp går till.

Fy Tk Ke

Delmål 7

Fy Tk Ke
Aktiviteter för att nå delmålen

Aktivitet - delmål 1
I NTA temat, "Förändringar" kommer eleverna bekanta sig med vattnets faser och tillsammans kommer vi att utföra olika experiment med vatten.
Aktivitet - delmål 2
Fortsätta experiment med faserna.
Aktivitet - delmål 3
Titta på film om kretsloppet, powerpoint och sjunga vatten-sång. arbetshäfte med bild och text om kretsloppet.

Fy Tk Ke

Aktivitet - delmål 4
Läsa texter och diskutera.
Aktivitet - delmål 5
Aktivitet - delmål 6

Fy Tk Ke

Aktivitet - delmål 7
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: