Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Vad är liv?"

Skapad 2015-03-30 21:37 i Furulunds skola Partille
Grundskola 7 Biologi
Hur vet man att något är levande? Är en björk, en potatis eller elden levande? Vad är det som gör oss människor levande? Vad är det för gubbe som finns på hundralappen? Är svampar en växt eller ett djur? Varför är nästan alla växter gröna?

Det är några av de frågor som vi ska ta reda på i denna biologikurs.

Innehåll

Syfte

Centrallt innehåll

När du har arbetat med avsnittet ska du:

 • veta vad levande organismer har gemensamt
 • veta att levande varelser kallas organismer
 • ha kunskap om cellen
 • veta vad en art är
 • veta vem Carl von Linné är
 • känna till vad som är typiskt för svampar
 • veta hur en lav är uppbyggd
 • veta hur fotosyntesen fungerar
 • ha kunskap om fröväxter
 • ha kunskap om sporväxter
 • känna till vilken betydelse alger har
 • känna till några urdjur
 • kan redogöra för en näringskedja.
 • kunna använda ett mikroskop och göra eget preparat.

För att nå målen kommer du att få öva:

 1. att göra undersökningar och titta på växtceller , svampceller , urdjur.
 2. att lyssna och göra noggranna anteckningar.
 3. att bli bekanta med ämnet biologi och hur man arbetar naturvetenskapligt
 4. att träna sig på att samarbeta och lyssna på varandra
 5. att använda olika redskap, exempelvis lupp, mikroskop mm
 6. din förmåga att hitta information i faktatexter.

Bedömning


Du skriver två större  prov  där du får tillfälle att visa vad du lärt dig. Du skriver också en uppsats om ett djur som du sedan redovisar.

I slutet av kursen kommer du att göra en utvärdering på kursens mål. Du kommer att göra en egen bedömning.
Din lärare kommer att ge en kommentar till ditt arbete på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
bedömning i tema Vad är liv?

Mina förmåga att använda information
Jag kan använda information i diskussioner och för att skapa enkla texter. Jag gör enkla anteckningar av mina undersökningar i text och bild.
Jag kan använda information i diskussioner och för att skapa texter med relativ god anpassninga till sammanhanget. Jag gör utvecklade anteckningar av mina undersökningar i text och bild.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget. Jag gör välutvecklade anteckningar av mina undersökningar i text och bild.
Min förmåga att undersöka
Jag kan genomföra enkla undersökningar. I arbetet använder jag utrustning på ett rätt och säkert sätt.
I arbetet använder jag utrustning på ett säkert och ändamålsennligt sätt.
I arbetet använder jag utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Min förmåga att förstå och använda begrepp
Jag har grundläggande kunskaper om kursens begreppp och använder dem på ett enkelt sätt.
Jag har goda kunskaper och kursens begrepp och använder dem.
Jag har mycket goda kunskaper om kursens begrepp och använder dem på ett naturligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: