Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning av Möss och människor

Skapad 2015-03-31 12:36 i Thunmanskolan Knivsta
Vi läser tillsammans, tyst enskilt eller högt i grupp, boken Möss och människor av John Steinbeck. Varje vecka får eleverna instuderingsfrågor till texten, dels för läsförståelse och dels för egna funderingar och slutsatser. Svar på dessa diskuteras först i mindre grupper och redovisas sedan i seminarium i helklass. Efter att ha läst ut boken får eleverna en längre enskild reflektionsuppgift som består av att välja ut tre citat ur boken att skriva egna tankar om. Vi ser även filmatiseringen av boken från 1992 och eleverna får jämföra sina utvalda citat med hur scenerna skildras i filmen.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Efter läsning av boken Möss och människor av John Steinbeck och deltagande vid muntliga seminarier om bokens innehåll skrivs en enskild analys i vilken du själv väljer ut delar av boken du tycker är viktiga och använder din förståelse tillsammans med din kunskap om författaren och den tid han verkade i för att berätta om din tolkning av bokens budskap och handling samt vad du tycker om dessa.

Innehåll

 

Instruktioner:

  • Välj ut tre scener/händelser ur boken Möss och människor som på något sätt väcker tankar hos dig. Citera dessa stycken, eller en del av dem, var för sig och skriv dina reflektioner under varje. Använd punkterna nedan som stöd och inspiration, men tänk även fritt och forma dina texter utifrån det du tycker känns viktigast.

  • ·         Varför valde du ut denna scen?
    Rolig? Berörande? Hemsk? Vacker? Upprörande? Sorglig? Flera saker?
    Varför upplever du den på detta sätt, tror du?

  • ·         Försök relatera scenen till något du själv upplevt eller känt eller något i samhället runt omkring dig. Säger den till exempel något om ensamhet, vänskap, utanförskap, rättvisa/orättvisa, översittare, makt, styrka/svaghet, godhet/ondska, klass, kön eller något annat, tycker du?

  • ·         Vilken betydelse har scenen för det budskap författaren vill nå ut med, tycker du? Hur passar den in med bokens övriga delar?

  • ·         Försök dra paralleller mellan scenen och det du vet om författarens liv och författarskap samt tiden och miljön som boken skrevs i. Vad finns det som kan förklara varför den är skriven på detta sätt?

 

  • ·         Jämför skildringen av scenen i boken med skildringen i filmen. Vilken skildring tycker du är bäst? Vilka skillnader finns och vad beror dessa på, tror du?

Matriser

Sv
Kopia av Svenska Thunmanskolan - grundmatris 7-9

Läsa

E
D
C
B
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag., på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag, på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll
Eleven visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Elevens sammanfattningar innehåller viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Elevens sammanfattningar innehåller relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Elevens sammanfattningar innehåller god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Skriva

E
D
C
B
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation och enkel textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Elevens sammanställda information innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Elevens sammanställda information innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Elevens sammanställda information innehåller välutvecklade och nyanseade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.

Samtala

E
D
C
B
A
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: