Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i F-klass "Upptäckarna" Läsår 17/18

Skapad 2015-04-01 10:20 i Vessigebroskolan Falkenberg
Under året i förskoleklass kommer vi på ett lekfyllt sätt att arbeta med språket för att väcka nyfikenhet till läs och skrivutveckling.
Grundskola F Svenska
Vi kommer tillsammans att arbeta på lekfyllt sätt med språket för att väcka nyfikenhet till läs och skrivutveckling.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla ditt tal och  skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga så att du kan uttrycka dig i olika sammanhang.

Du ska få möjlighet att uttrycka dig i ord, berättande och bilder.Samt att lyssna på andra.

Att väcka nyfikenhet och intresse för att skriva och att läsa. 

Att väcka intresse för att känna igen bokstäver.

Skriva ditt namn och känna igen andra  namn och forma ord.

Utvärderingen - vad och hur

Genom att observera  när du pratar och berättar när vi har  olika språklekar.

Genom olika uppgifter och arbeten i skrift, bild och sång.

Undervisning och arbetsformer

Du ska få möjlighet att träna på och lära dig genom olika språklekar och aktiviteter.Du ska få både arbeta enskilt, i par och i grupp med:

Olika övningar med bla  rim och ramsor, ord, meningar och stavelser. Lyssna efter ljud, början och i slut, långa/korta ord, samma begynnelsebokstav , Sjunga sånger.

Lyssna och berätta i grupp tex under samlingar, delta i "Bokprat och ge boktips på vårt skolbibliotek och biblioteket i Vessigebro.  Lyssna på olika sagor, berättelseböcker, filmer och berättande.

Skriva och rita i händelsebok.

 

Bokstavs arbete. IPAD spel med språkövningar samt olika "arbetsblad" utifrån från bla Trulle material, Bornholmsmodellen. Använda olika språk och bokstavs spel som tex "Lära med Lycko", skriva ord och texter på datorn/iPad. Lärmiljö i upptäckarnas " uteklassrum" i skogen som ligger nära skolan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: