Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kost och konditionsträning - Hur påverkar det hälsan? (åk 8)

Skapad 2015-04-01 15:29 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 8 Idrott och hälsa

Under det här arbetsområdet kommer du att få träna på din förmåga att planera och utvärdera konditionsträning i samband med kost.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 

Hur ska vi lära oss detta?

Teoretiskt kommer du att få ta del av föreläsningar, filmer och texthäften om konditionsträning och kosthållning.

Praktiskt kommer du att få göra konditionstest i början och i slutet av träningsperioden. Utifrån ditt startresultat ska du planera för vilken typ av konditionsträning som passar just dig. Efter sluttestet ska du sedan utvärdera vilket resultat din konditionsträning samt kosthållning har gett.

Vad som kommer att bedömas:

Det som framförallt kommer att bedömas under denna period är hur du kan planera och utvärdera din konditionsträning, samt hur kosten påverkar din träning.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att genomföra testerna och konditionsträningen så att du kan skriva korta kommentarer efter varje idrottspass där du utvärderar hur träningen gått, samt hur du ska gå vidare nästa lektion. I slutet av perioden kommer du få chans att göra en utvärdering av hela din träningsperiod.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Kost och konditionsträning - Hur påverkar det hälsan? (åk 8)

Planering/Målsättning

 • Idh  E 9   Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9   Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9   Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Nivå 1
Nivå 2
NIvå 3
Nivå 4
Målsättning
Du behöver träna mer på att sätta upp realistiska och motiverade mål.
Du kan sätta upp mål som i huvudsak är realistiska och motiverade.
Du kan sätta upp mål som är relativt realistiska och motiverade.
Du kan sätta upp mål är realistiska och motiverade.
Planera aktiviteter
Du behöver träna mer på att välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som i huvudsak är motiverade och anpassade till din målsättning.
Du kan välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som i huvudsak är motiverade och anpassade till din målsättning.
Du kan välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som är relativt väl motiverade och anpassade till din målsättning.
Du kan välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som är väl motiverade och anpassade till din målsättning.

Resonemang/utvärdering

 • Idh  E 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  C 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  A 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Nivå 1
Nivå 2
NIvå 3
Nivå 4
Förväntade effekter
Du behöver träna mer på att ge en enkel och till viss del underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser.
Du kan ge en enkel och till viss del underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser.
Du kan ge en utvecklad och relativt väl underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser.
Du kan ge en väl utvecklad och väl underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser.
Träning och kost
Du behöver träna mer på att ge enkla exempel på och föra till viss del underbyggda resonemang på hur din träning och kosthållning under perioden har påverkat dina värden och resultat.
Du kan ge enkla exempel på och föra till viss del underbyggda resonemang på hur din träning och kosthållning under perioden har påverkat dina värden och resultat.
Du kan ge utvecklade exempel på och föra relativt underbyggda resonemang på hur din träning och kosthållning under perioden har påverkat dina värden och resultat.
Du kan ge välutvecklade exempel på och föra väl underbyggda resonemang på hur din träning och kosthållning under perioden har påverkat dina värden och resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: