Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

J_åk 7 FANTASY - konsthistoria arkitektur illustration

Skapad 2015-04-07 20:13 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Bild

FANTASY en värld mellan saga och verklighet, där dilemman, goda och onda förmedlas. Vi känner igen känslor och resonemang, men världar och hjältinnor/hjältar har helt andra uttryck än de mänskliga.

Innehåll

Mål

BILDMÄSSIGA MÅL

 

 • Lära dig konsthistoria om Renässans, Barock och Jugend
 • Skapa illustrationer till en redan färdig text
 • Träna på layout
 • Använda hantverksmässiga tekniker och verktyg
 • Använda digitala tekniker och verktyg
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Arbetets innehåll

Du ska skapa en Fantasybok där du skrivit en fantasyhistoria på svenskan och på bilden gör vi illustrationerna, de kommer att vara både hantverksmässiga och digitala, dvs att du ska jobba med papper, penna och färg men också med olika program på din dator för att skapa en hjältekaraktär, en Fantasyvärld och en fantasyinteriör.
Som en följd av detta arbetet ska sedan själv få designa en Möbel.

Detta arbete kommer att innehålla flera delar:
Du ska lära dig om konststilarna Renässans, barock och jugend.
Du ska också lära dig hur man ska tänka när man ska illustrera en bok.
Vilka delar som är typiska för en fantasy berättelse.
Barock och Jugend är stilar som förknippas med fantasy t ex formspråket som används i alvers värld är starkt förknippat med Jugend. Barock kan man finna i slott och salar.

Arbetssätt och redovisningsform

Du som elev ska

 1. FORSKA - ANALYSERA om stilarna: Renässans, Barock och Jugend
  Du ska ta reda på kort fakta om varje stil och försöka besvara dessa frågor
 • Utmärkande för stilen
 • Hur målade man? penseldrag, färg… Varför målade man så?
 • Kända konstnärer
 • Kort om omvärlden

Du ska skriva i ett Drive dokument och dela med mig.
Dokumentet ska för varje stil innehålla:

 • Fakta du tagit reda på
 • Bilder/Målningar 1st var på:  interiör, exteriör och möbel

Denna kunskap ska du senare använda när du ska skapa ett rum i tvåpunktsperspektiv för din varelse.

 1. PLANERA/SKISSA/TÄNK

Fundera på hur din “hjälte”ska se ut

gör flera olika skisser på hur ditt landskap ska se ut innan du letar efter bilder att jobba med.

 1. SKAPA

Våga gå utanför dina egna gränser

Karaktär - Du ska skapa en eller flera karaktärer till din historia. Du använder programmet Hero Machine eller liknande för att skapa dina karaktärer.
Heromachine. http://www.heromachine.com/heromachine-3-lab/

Fantasyvärld Exteriör - Dina karaktärer behöver en värld att de ska leva i detta kommer du att få jobba fram med hjälp av programmet GIMP där vi kommer att arbeta med fotografier för att få fram en fantasyliknande värld som passar till din historia.

länkar
starta med Gimp: https://www.youtube.com/watch?v=P143GdVeMjE&index=29&list=PLBgsQyN_iOFUrhcNHf65wWGkbg7fWAHfO
Gimp grunderna: https://www.youtube.com/watch?v=Yrzk-HlZTDU&index=8&list=PLOTbDsMudbG6H1HGqTwF3TIqBHbFN9yZp
Hur man gör en värld med planeter: https://www.youtube.com/watch?v=A8MprpYRXQo&list=PLBgsQyN_iOFUrhcNHf65wWGkbg7fWAHfO&index=33
hur man skapar en spännande värld: https://www.youtube.com/watch?v=8CF8Vo9zouM&index=41&list=PLBgsQyN_iOFUrhcNHf65wWGkbg7fWAHfO

Fantasyvärld Interiör - Du ska teckna ett rum, en interiör, till dina karaktärer där något från din historia händer. Till detta arbetet ska vi använda traditionella metoder och verktyg (penna och papper). Du ska använda tekniken tvåpunktsperspektiv när du skapar denna interiör. Du ska välja barock eller jugend inspirerat beroende på din historia, jag vill att det finns en möbel med från konststilen.

Detta kommer att bli illustrationer till din bok.

Här kan du se hur man gör tvåpunktsperspektiv
1 - https://www.youtube.com/watch?v=xBum0-ESGig2 - https://www.youtube.com/watch?v=bw9G6CG5T4Q3 - https://www.youtube.com/watch?v=3ykykdDF0Uw           

                                                   

PRESENTATION

offentlig utställning/elevutställning

                   

Redovisningsform

ELEVUTSTÄLLNING - på skolområdet.

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömining kommer att göras ungefär halvvägs och sedan en slutbedöming när arbetet är slut.
Din process kommer att bedömas utifrån det du skriver i din lärlogg, Är det svårt att skriva, tala in i photoboth och lägg det på loggen

 

Reflektion

Vad har du blivit bättre på? Hur blev du det?

Vad behöver du jobba mer med? Hur ska du göra det?

Matriser

Bl
BILD bedömningsstöd förenklad

Kommunikation

Jag framställer berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett bildspråk och genomarbetade uttrycksformer FÖRMÅGOR OCH CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  7-9   Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl  7-9   Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl  7-9   Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Bl  7-9   Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
 • Bl  7-9   Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
Godkänd Nivå
Utvecklad Nivå
Väl Utvecklad Nivå
kommunikation
-bildspråk -genomarbetad
Mitt bildspåk är ENKELT med DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer.
Mitt bildspåk är UTVECKLAT med RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Mitt bildspåk är VÄLUTVECKLAT med VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.

Idéer

Jag utvecklar egna idéer inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder FÖRMÅGOR OCH CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  7-9   Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl  7-9   Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Bl  7-9   Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
Godkänd Nivå
Utvecklad Nivå
Väl Utvecklad Nivå
Idéer
-utveckla
Jag BIDRAR TILL ATT UTVECKLA EGNA IDÉER
Jag UTVECKLAR DELVIS EGNA IDÉER
Jag UTVECKLAR EGNA IDÉER

Presentera

Jag presenterar mina bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang FÖRMÅGOR OCH CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl  7-9   Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9   Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
Godkänd Nivå
Utvecklad Nivå
Väl Utvecklad Nivå
presentation
-anpassa -syfte/sammanhang
Jag presenterar mina bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang
Jag presenterar mina bilder med RELATIVT GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Jag presenterar mina bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.

Kombination-Komposition

Jag kombinerar former, färger och bildkompositioner. FÖRMÅGOR OCH CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  7-9   Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
Godkänd Nivå
Utvecklad Nivå
Väl Utvecklad Nivå
Komposition- färg-form
-form -färg
Jag kombinerar på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt
Jag kombinerar på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE sätt.
Jag kombinerar på ett VÄL FUNGERANDE sätt.

Tekniker-verktyg -material

Jag använder tekniker, verktyg och material, PRÖVAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck. FÖRMÅGOR OCH CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  7-9   Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl  7-9   Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Bl  7-9   Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
Godkänd Nivå
Utvecklad Nivå
Väl Utvecklad Nivå
Tekniker-verktyg -material
-använder -prövar/omprövar
Jag använder tekniker på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt, Jag PRÖVAR
Jag använder tekniker, på ett -RELATIVT VÄL FUNGERANDE, -VARIERAT Jag PRÖVAR och OMPRÖVAR
Jag använder tekniker på ett -VÄL FUNGERANDE, -VARIERAT OCH -IDÉRIKT sätt, Jag PRÖVAR och OMPRÖVAR SYSTEMATISKT

ANALYS

BESKRIVA - Jag beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion. TOLKA - Jag tolkar samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden. FÖRMÅGOR OCH CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  7-9   Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Bl  7-9   Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Bl  7-9   Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Godkänd Nivå
Utvecklad Nivå
Väl Utvecklad Nivå
Analys-Beskriva
-uttryck -innehåll -funktion
Jag beskriver på ett ENKELT sätt.
Jag beskriver på ett UTVECKLAT sätt.
Jag beskriver på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
Analys-Tolka
-resonemang -egen erfarenhet
Jag tolkar och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL UNDERBYGGDA resonemang.
Jag tolkar och för då UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL UNDERBYGGDA resonemang.
Jag tolkar och för då VÄLUTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang.

Reflektion - Långsiktiga mål

Jag ger omdömen om arbetsprocessen och visar då på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbet
Godkänd Nivå
Utvecklad Nivå
Väl Utvecklad Nivå
Reflektion
-arbetsprocess -omdöme -samband
Jag ger ENKLA omdömen och visar då på ENKLA samband
Jag ger UTVECKLADE omdömen och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband
Jag ger VÄLUTVECKLADE omdömen och visar då på KOMPLEXA samband
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: