Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT-16 Courage/ Mississippi burning

Skapad 2015-04-07 21:16 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Under våren kommer vi att arbeta med temat "Courage". Vi arbetar med Prime Time 2 och annat material.
Grundskola 8 Engelska
Under våren kommer vi att arbeta med temat "courage" där vi skriver, talar, läser om personer och händelser som berör temat. Vi gör onlineövningar med grammatik och ordkunskap, samt övriga Quiz.

Innehåll

Avsnitt 1

Arbetssätt

* Enskilt arbete med läromedlet och onlineövningar.

* Pararbete med läromedlet och onlineövningar.

* Läsförståelseuppgifter- både digital läsförståelse och vanlig.

* Hörförståelseuppgifter

Leta efter fakta om en vald person som du anser visat på "Courage"

 Redovisning

Redovisa skriftligt om en person  i form av intervju i par. 

Muntligt- Båda skall redovisa en person och båda skall intervjua ( turas om)   

Skriftligt- 

 

 

 

 

Matriser

En
Courage - betygsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga:
Läsförståelse Hörförståelse
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lätttillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du visar din förståelse genom att på ett mycket välgrundat och nyanserat sätt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Läsförståelse Hörförståelse
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att på ett mycket välgrundat och nyanserat sätt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Skriva Tala
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig varierat,tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt. Du använder ibland andra bindeord än but, and, so. Du har en väl fungerande grammatik och det uppstår inga missförstånd när du uttrycker dig.
I muntliga och skriftliga fram- ställningar i olika genrer kan du formulera dig varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt. Du använd många andra bindeord än but, so, and för att variera din kommunikation. Du har en mycket väl fungerande grammatik och det uppstår inga missförstånd när du uttrycker dig.
Skriva och tala
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig varierat,tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt. Du använder ibland andra bindeord än but, and, so. Du har en väl fungerande grammatik och det uppstår inga missförstånd när du uttrycker dig.
I muntliga och skriftliga fram- ställningar i olika genrer kan du formulera dig varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt. Du använd andra bindeord än but, so, and för att variera din kommunikation.
Realia
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra relativt välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar mycket utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: