Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är religion? Gamla och Nya Testamentet åk. 4 VT- 17

Skapad 2015-04-08 09:33 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 4 Religionskunskap

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha genomgång och diskussion om varför människor tror och varför religion finns
 • ha genomgång och diskussion om vad en religion innehåller.
 • titta på filmer.
 • ha genomgångar där jag som lärare berättar
 • låta eleverna läsa texter som handlar om Gamla och Nya testamentet.
 • svara på frågor som handlar om det vi gått igenom och vi går igenom svaren tillsammans

Kunskapskrav

Bedömning

  

Jag som lärare kommer att bedöma:

Hur du deltar i klassrumsdiskussioner.

Din aktivitet på lektionerna.

Dina kunskaper utifrån ovanstående kunskapskrav genom olika sätt att redovisa, exempelvis muntligt eller skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: