Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alkohol Narkotika Tobak Doping

Skapad 2015-04-09 18:42 i Apalbyskolan Västerås Stad
Du kommer att få forska om alkohol, tobak,narkotika och dopingmedel och ta reda på hur de påverkar kroppen. Förstå vilka skador och konsekvenser de olika ämnena kan medföra.
Grundskola 6 – 7 Biologi
Du kommer att få forska om alkohol, tobak, dopingmedel och narkotika och ta reda på hur de påverkar kroppen. Förstå vilka skador och konsekvenser de olika ämnena kan medföra.

Innehåll

Elevdel

Du kommer att få forska om alkohol, tobak, dopingmedel och narkotika och ta reda på hur de påverkar kroppen. Förstå vilka skador och konsekvenser de olika ämnena kan medföra.

Lgr11


Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

LPP ANT

ÄMNE: BIOLOGI ÅR 7

Alkohol, tobak och droger

Syfte

Att öka dina kunskaper om hur beroendeframkallande medel påverkar vår kropp och hälsa samt att utveckla din förmåga att arbeta med egen faktasökning och användande av flera informationskällor. Dessutom ska du utveckla din förmåga att kritisk granska informations trovärdighet och relevans.

De frågor du ska besvara är:

 1. Vilka typer av beroendeframkallande medel finns?

 2. Vilken effekt har de på kroppen?

 3. Hur påverkas vår hälsa av dem?

 4. Hur påverkas samhället av missbruk?

Material

Du ska använda olika källor för din faktainsamling. Du har tillgång till läroböcker, diverse extramaterial och internett. Det är dessutom lämpligt att söka information på biblioteket samt att intervjua kunniga personer. Alla källor ska noteras på en gång och tas med i källförteckningen enligt mallen!

Tillvägagångssätt

 1. Välj en fördjupning om alkohol, tobak eller en grupp av narkotika där ni tar reda på mer i detalj vilka effekter det har på våra kroppar och samhället! Vilka effekter har de på våra kroppar? Vad säger lagarna? Hur påverkas samhället? Insamlingen ska göras på mallen för insamling, källförteckning och egna tankar om informationen och dess pålitlighet!

 2. Källkritik: under arbetet ska ni använda flera källor. Dessa ska ni kritiskt granska för att avgöra och motivera hur mycket ni kan lita på den information ni hittar. Är det korrekt fakta? Är det en pålitlig källa? För att avgöra det ska ni fundera på vad källan vill förmedla (vilka åsikter den kan ha) samt undersöka om flera källor säger samma sak. På internet finns det gott om opålitliga källor som mest strävar efter att föra fram sin egna åsikt. Läroböckerna däremot är granskade och godkända av kunniga personer redan.

 3. Ni får inte använda chat-inlägg, läsarkommentarer, elevarbeten eller egna åsikter som faktakällor. Blogginlägg får bara användas som beskrivning av händelser och känslor men inte som fakta och bara om de inte är anonyma.

 4. När ni samlat fakta ska dessa sammanställas till en text som presenteras i en keynote, powerpoint, plansch eller affisch i pages eller word eller en e-bok med hjälp av iBook author. Ni ska i ert arbete visa på vad ni kommer fram till om hur alkohol, tobak eller narkotika påverkar oss människor samt vad det väcker för tankar hos er, dvs både fakta och egna reflektioner. Ni ska dessutom föra en skriftlig diskussion om era källor är pålitliga och ifall man kan lita på den fakta ni hittar.

SIDA 1 AV 3 LÄNGD: 5 VECKOR

ÄMNE: BIOLOGI ÅR 7

 1. Om ni hittar fakta som du inte litar på så kan du ta med det som diskussionsunderlag där ni motiverar varför ni inte håller med eller litar på det.

 2. Varje vecka ska ni maila in det du gjort hittills till din lärare!

Planering

Vecka

Att göra

Maila in och bocka av

12

Samla fakta om fördjupad uppgift enligt mallen.

 

13

Sammanställ fakta till en löpande text i en keynote, powerpoint, plansch eller affisch i pages eller word eller en e-bok med hjälp av iBook author.

 

14

Fördjupa dina egna reflektioner och källgranskning.

 

Examinering

Redovisning av arbetet.

SIDA 2 AV 3

LÄNGD: 5 VECKOR

ÄMNE: BIOLOGI ÅR 7

Betygskriterier Biologi- Kropp och hälsa

 

För betyget E ska du:

 

För betyget C ska du:

 

För betyget A ska du:

 

kunna samtala om och diskutera frågor som rör hälsa inom momentet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser,

 

kunna samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriva några tänkbara konsekvenser

 

kunna samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriva några tänkbara konsekvenser.

 

i diskussionerna ställa frågor och framföra och bemöta åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt,

 

i diskussioner ställa frågor och framföra och bemöta åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

 

i diskussionerna ställa frågor och framföra och bemöta åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

kunna söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

kunna söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

kunna söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

kunna använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp,

 

kunna använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

 

kunna använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

 

kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visa på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion,

 

kunna föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visa på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visa på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

SIDA 3 AV 3 LÄNGD: 5 VECKOR

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: