Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans utveckling, istiden ,stenåldern,bronsåldern och järnåldern

Skapad 2015-04-09 20:29 i Fårboskolan Oskarshamn
Du ska få lära dig hur det var att leva under sten- järn- och bronsåldern. Du ska även få en inblick i människors levnadsvillkor då.
Grundskola 2 Geografi SO (år 1-3) Biologi Historia Samhällskunskap
Människans utveckling. Vi lär oss om istiden och hur den format landskapet vi har idag. Vi lär oss om hur vi människor har utvecklats under historiens gång

Innehåll

 

InnehållBegrepp som vi kommer arbeta med är:

 • Uppkomst
 • Levnadsvillkor
 • Vandringar, samlande, jakt, brons,gravar, boskap,grödor,skrift, föda,kläder,bostad,yrken
 • Tidsbregreppen: istid, jägarstenålder,bondestenålder,bronsålder och järnålder.

Arbetsätt

 • Vi kommer ha muntliga genomgångar, samtal och diskussioner 
 • Vi kommer titta på pedagogiska filmer.
 • Läsa faktatexter
 • Lyssna på högläsning.
 • Läsa skönlitteratur
 • Varje barn kommer dokumentera sitt arbete i sin temabok och i olika arbetsblad
 • Följa med på en tidslinje för att öka förståelsen för hur lång tid tillbaka vi är
 • Göra egna "hällristningar"

Mål och bedömning

Bedömning - vad och hur

Jag ska kunna berätta något om livets utveckling på jorden.
 

Jag ska kunna berätta om hur människorna på sten-, brons- och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem

Jag ska kunna beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar.

Jag ska kunna göra några jämförelser mellan forntiden och nutid.

Jag ska kunna ge exempel på olika spår i naturen som  inlandsisen lämnat efter sig. 

Jag ska kunna använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

Jag ska kunna använda en tidslinje för att berätta om utvecklingen under forntiden.

 Jag ska vara aktiv och delaktig i samtal på lektionerna

Din dokumentation och  dina insatser på lektionerna kommer att ligga till grund för bedömningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: