Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfast konstruktion

Skapad 2015-04-10 11:24 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 7 – 9 Teknik

Under ca 8 veckor kommer vi att arbeta med hållfasthet på tekniklektionerna. Hur gör man för att bygga hållfast? Varför är det viktigt att kunna bygga hållfasta konstruktioner?

Vi kommer att se på film, arbeta med begrepp och praktiskt genomföra en konstruktionsuppgift där det gäller att bygga så hållbart som möjligt. Vi kommer även fördjupa oss i hur olika konstruktioner som hus och broar har förändrats över tid och vad som drivit på utvecklingen av dessa.

Innehåll

Varför ska du göra det här?!

Centralt innehåll:

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Dessa förmågor får du möjlighet att utveckla:

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Genom följande lektionsupplägg:

Lektion 1:

Läxa: Lägga in bild och skriva kommentar i Showbie

 

Lektion 2:

 • Genomgång: Begrepp
 • Arbete med begrepp
 • Dokumentation och test av: Uppgift – Bygg hållfast

Läxa: Se till att första dokumentationen är inlämnad på Showbie. Frågorna hittar du under hållfast konstruktion i Showbie.

 

Lektion 3:

 • Arbete med begrepp

Läxa - Göra klar begrepp – Öva på begreppen

 

Lektion 4:

 • Genomgång: Broar och hus
 • Arbete med uppgift – Broar och hus

Läxa – Arbeta med uppgift - Broar och hus

 

Lektion 5:

 • Uppgift – Broar och hus
 • Uppgift – Bygg hållfast (Försök 2)

Läxa –

 

Lektion 6:

 • Dokumentation och test av: Uppgift – Bygg hållfast
 • Uppgift – Broar och hus

Läxa – Förbereda redovisning

 

Lektion 7:

 • Redovisa: Uppgift – Broar och hus
 • Förbereda – Bygg hållfast

 

Lektion 8:

 • Uppgift – Bygg hållfast (Försök 3)
 • Dokumentera – Testa – Filma

Läxa: Lämna in slutfilm i Showbie

 

Du får visa dina kunskaper genom:

 • Aktivt deltagande under lektioner
 • Filmdokumentation
 • Uppgift - Bygg hållfast
 • Uppgift - Broar och hus

Matriser

Tk
Lärandemål och bedömning: Hållbar konstruktion

Lärandemål:

Beskriva olika metoder för att bygga hållfasta konstruktioner. Förstå hur olika konstruktioner kan påverka hållfastheten. Kunna använda teknikens olika begrepp för att beskriva hållbar konstruktion.
F
E
C
A
Du får visa din kunskap genom:
Filmdokumentation
Du har inte uppnått kraven för E. Det kan bero på att din text saknas eller för att den är för kortfattad och/eller för bristfällig.
Du har till viss del använt dig av ämnesspecifika begrepp när du har förklarat hur du tänkt för att bygga din hållfasta konstruktion.
Du har använt dig av ämnesspecifika begrepp när du har förklarat hur du tänkt för att bygga din hållfasta konstruktion.
Du har använt dig av många ämnesspecifika begrepp när du har förklarat hur du tänkt för att bygga din hållfasta konstruktion.

Lärandemål:

Ge exempel på användningsområden till olika material. Ge exempel på egenskaper hos olika material. Jämföra olika material genom att ge exempel på fördelar och nackdelar.
F
E
C
A
Du får visa din kunskap genom:
Film-dokumentation Uppgift: Broar och hus
Du har inte uppnått kraven för E. Det kan bero på att din text saknas eller för att den är för kortfattad och/eller för bristfällig.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i hållfasta konstruktioner.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i hållfasta konstruktioner
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i hållfasta konstruktioner

Lärandemål:

Förstå hur en designprocess går till genom att arbeta utifrån de olika faserna som ingår. Ta fram lösningar på problemet genom olika skissförslag Testa och justera din lösning och kunna ge förslag på förbättringar samt motivera dem.
F
E
C
A
Du får visa din kunskap genom:
Aktivt deltagande under lektionstid Rapport: Arbetsprocess
Du har inte uppnått kraven för E. Det kan bero på att du inte har varit med och deltagit under lektionerna.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar

Lärandemål:

Bygga en hållfast konstruktion där du tagit hänsyn till materialets egenskaper och olika metoder för att bygga hållfast.
F
E
C
A
Du får visa din kunskap genom:
Din modell/ konstruktion
Du har inte uppnått kraven för E. Det kan bero på att du inte har varit med och deltagit under lektionerna.
Du har utformat en enkel modell som till viss del är hållfast.
Du har utformat en modell som till viss del är hållfast och där du till viss del har tagit hänsyn till och dragit nytta av materialets egenskaper i din konstruktion. Du har även använt dig av metoder för att bygga hållfast.
Du har utformat en modell som är hållfast och där du har tagit hänsyn till och dragit nytta av materialets egenskaper i din konstruktion. Du har även på ett genomtänkt sätt använt dig av metoder för att bygga hållfast.

Lärandemål:

Visa att du kan driva ditt arbete framåt genom att ta till vara på idéer, genomföra förbättringar och arbeta självständigt.
F
E
C
A
Du får visa din kunskap genom:
Aktivt deltagande under lektionstid Film-dokumentation
Du har inte uppnått kraven för E. Det kan bero på att du inte har varit med och deltagit under lektionerna.
Muntligt kan du med viss handledning ge förslag på hur du kan och har utvecklat din konstruktion och under det praktiska arbetet med konstruktionen genomför du med viss hjälp förbättringar av din konstruktion.
Under filmdokumentationen kan du ge förslag på hur du kan och har utvecklat din konstruktion och under det praktiska arbetet med konstruktionen genomför du förbättringar av din konstruktion.
Under filmdokumentationen ger du genomtänkta förslag på hur du kan och har utvecklat din konstruktion och under det praktiska arbetet med konstruktionen genomför du förbättringar av din konstruktion.

Lärandemål:

Spela in filmdokumentation som beskriver och sammanfattar konstruktionsarbetet. Dokumentera ditt arbete med manuella eller digitala skisser.
F
E
C
A
Du får visa din kunskap genom:
Filmdokumentation
Du har inte uppnått kraven för E. Det kan bero på att innehåll saknas eller är för bristfälligt.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet. Du berättar på ett kortfattat sätt hur du gått tillväga under ditt konstruktionsarbete. Du visar en skiss över hur du tänkt bygga.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet Du beskriver din arbetsprocess på ett tydligt sätt genom att till viss del beskriva hur du löser problem som uppstår. Du visar beskrivande skisser över hur du tänkt bygga.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet. Du har ett tydligt syfte och du beskriver din arbetsprocess på ett tydligt och genomtänkt sätt genom att beskriva hur du löser problem som uppstår. Du visar tydliga och beskrivande skisser över hur du tänkt bygga.

Lärandemål:

Kunna förklara hur hus eller broar har förändras över tid genom att ge olika exempel på hur man byggde förr och hur man bygger idag. Kunna förklara varför hus eller broar har förändrats över tid. Kunna resonera kring vilka faktorer som kan driva på utveckling av olika konstruktioner.
F
E
C
A
Du får visa din kunskap genom:
Uppgift: Broar och hus
Du har inte uppnått kraven för E. Det kan bero på att din text saknas eller för att den är för kortfattad och/eller för bristfällig.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur hus eller broar i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur hus eller broar i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur hus eller broar i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Lärandemål:

Kunna genom att ge olika exempel förklara hur kunskaper om att bygga hållfast påverkat människors liv.
F
E
C
A
Du får visa din kunskap genom:
Uppgift: Broar och hus
Du har inte uppnått kraven för E. Det kan bero på att din text saknas eller för att den är för kortfattad och/eller för bristfällig.
Dessutom kan du föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kunskap kring konstruktion kan få konsekvenser för människor och samhälle.
Dessutom kan du föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kunskap kring konstruktion kan få konsekvenser för människor och samhälle.
Dessutom kan du föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för människor och samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: