Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vår

Skapad 2015-04-13 19:03 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Ett temaarbete för årskurs 1 om våren.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska

Tema "Vår" kommer att handla om årstidsväxlingen från vinter till vår och vad som händer i naturen när det blir vår. Vi kommer att observera olika vårtecken, läsa och skriva enkla faktatexter, ta in och titta på och avbilda olika vårblommor. Vi kommer också att arbeta med några olika djurs livscykler.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet behandlas:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Aktiviteter/ så här ska vi arbeta:

 • Vi läser gemensamt enkla faktatexter som handlar om årstidsväxlingar i naturen och vad som händer i naturen under våren.
 • Vi gör enkla observationer av naturen och hur den förändras. Vi diskuterar i klassen kring vad vi ser och upptäcker.
 • Vi tar in och ritar/målar av olika vårblommor och skriver enkla faktatexter i en liten bok.
 • Vi pratar om olika djurs livscykler, klipper ut och klistrar in djurens olika utvecklingsfaser i rätt ordning i cykeln.

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • skriva/skriva av några enkla faktameningar med stor bokstav och punkt på datorn. Rita en bild som passar till det du skriver om. Vid avbildning av vårblommor ska du kunna studera och efter förmåga avbilda blomman så som den ser ut i verkligheten.
 • berätta något om vad som händer i naturen under våren, t.ex. att flyttfåglarna kommer tillbaka, dagarna blir längre, det blir varmare, snön smälter, vårblommor slår ut, träden får knoppar och djuren bygger bon och får ungar...
 • berätta om livscykeln hos något/några djur.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Så här visar du dina kunskaper:

 • Genom att delta i diskussioner.
 • Genom samtal med lärare.
 • Genom tydliga dokumentationer, text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: