Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2015-04-14 13:44 i Britsarvsskolan Falun
Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.
Grundskola 7 Biologi
Du har säkert köpt ekologisk mjölk, ekologiskt smink osv. och även hört uttryck som ekoturism. Ordet ekologi används i en mängd olika sammanhang – ofta när ett företag vill visa att en produkt har framställts på ett någorlunda miljövänligt sätt eller att det "tar naturhänsyn". Men här tar vi främst upp ekologin som den vetenskap inom biologin som sysslar med hur olika organismer samverkar med varandra och med den omgivande miljön.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av mål

Du ska kunna förklara några av följande ekologiska begrepp, modeller och teorier och beskriva samband mellan dem för att visa kunskap om ekologins grunder. 

Du ska kunna förklara några av följande ekologiska begrepp: Ekosystem, näringskedja, näringsväv, producent, 1:a hands konsument, 2:a hands konsument, toppkonsument, nedbrytare, organism, art, population, biologiskt samhälle, nisch, konkurrens, abiotiska och biotiska faktorer, anpassning, mimikry, näringspyramid, anrikning, energi, kretslopp (vatten - kol - kväve - fosfor), biotoper, fotosyntes, förbränning, övergödning, försurning, föroreningar, växthusgas, växthuseffekt, ozon och ozonlager.

Du ska kunna redogöra för ett kretslopp i naturen.

Du ska kunna resonera kring ekologiska samband och ge exempel på hur ekosystem påverkas av olika faktorer, samt resonera kring fördelar och nackdelar med olika åtgärder.

Du ska genomföra en exkursion vid en insjö.

Arbetssätt

Du kommer att få:

- titta på film

- titta på bildspel

- Läsa faktatexter

- Lyssna på genomgångar.

- Arbeta med inlämningsuppgifter.

- Diskutera kring inlämningsuppgifterna.

- Göra en exkursion.

- Göra ett skriftligt prov.

Bedömning

Bedömningen görs utifrån:

 • inlämningsuppgiften
 • Exkursionen
 • Skriftliga provet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningsmatris för området Ekologi

Diskussion
Förmåga att diskutera såväl skriftligt som muntligt
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ekosystem och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ekosystem och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ekosystem och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Diskussion
Ställa frågor, framför och bemöter åsikter
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskap
Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har grundläggande kunskaper om ekologi och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om ekologi biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om ekologi och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunskap
Undersökning av faktorer som inverkar på ekosystem
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Kunskap
Resonera kring hur människan påverkar naturen negativt som positivt. Bidra till en hållbar utveckling.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Fältstudier och undersökningar
Formulera och planera frågeställningar
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Fältstudier och undersökningar
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: