👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering Åk 9

Skapad 2015-04-16 11:05 i Hamburgsundskolan Tanum
Orientering
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Under denna period ska du träna din orienteringsförmåga.

Att orientera sig i okända miljöer från punkt A till punkt B kan ibland vara livsviktigt.

Förutsättning att aktiviteten i orienteringsmomentet och vistelsen i natur ger en god hälsa.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du kommer under denna period orientera med hjälp av karta och kompass i känd och okänd terräng.

Att lära dig lita på din egen förmåga att orientering i olika miljöer.

Att känna till allemansrätten kopplad till orientering samt visa hänsyn till djur och natur.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi bedömer din förmåga att kunna beskriva och använda kartan samt orientera en bana i okänd terräng med varierad svårighet.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer jobba med

 • Teoretiska genomgångar, ex kartkunskap, skala, ekvidistans, passa kartan, kompass.
 • Praktiska övningar anpassat till de teoretiska genomgångarna.
 • Orienteringsbanor av varierande svårighet utefter årskurs.
 • Avslutas med ett orienteringstest.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9

Matriser

Idh
Orientering

Orientering
Jag kan med viss säkerhet orientera mig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Jag kan med relativt god säkerhet orientera mig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Jag kan med god säkerhet orientera mig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Kontrollpunkter
Jag kan orientera en bana där kontrollpunkterna ligger längs ledstänger (t.ex. stigar och ängskanter)
Jag kan orientera en bana där kontrollpunkterna ligger längs och bredvid ledstänger.
Jag kan orientera en bana och använda kompassen för att ta ut en kompasskurs mellan kontrollpunkterna.
Kartan mot verkligheten
Jag kan passa kartan med hjälp av verkligheten.
Jag kan passa kartan med hjälp av kompassen.
Jag kan passa kartan och ta ut en kompassriktning
Kartans uppbyggnad
Jag kan kartans vanligaste färger och tecken samt skala.
Jag kan passa kartan och kartans vanligaste färger och tecken samt skala.
Jag kan på egen hand orientera en bana på svår nivå.