👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter

Skapad 2015-04-17 13:12 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Svenska
Vad kännetecknar en faktatext?

Vad behöver man tänka på när man skriver en faktatext?

Innehåll

Bedömning

Du kommer bli bedömd på din förmåga att skriva och bearbeta en faktatext. Jag vill se att du kan:

- skilja mellan fakta och åsikter

- ha en röd tråd i din text

- dela in texten i stycken/underrubriker

- hitta och välja ut relevant fakta ur säkra källor

 

Undervisning och arbetssätt

I det här arbetsområdet kommer du arbeta enskilt. Du kommer få skriva en faktatext/Faktatexter som vi sedan diskuterar och du bearbetar. 

 

Förmågor

Du kommer att använda dig av Förmågan att hantera information

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
    Sv  C 6
  • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
    Sv  C 6