Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga och bo

Skapad 2015-04-20 15:02 i Svenshögsskolan Lunds för- och grundskolor
Vi tittar närmare på och fördjupar oss i hållfasta och stabila konstruktioner som exempelvis hus och broar.
Grundskola 4 – 6 Teknik
När staden Rom växte till en storstad omkring år 0 blev man helt enkelt tvungen att börja bygga höghus för att alla skulle få plats. Men husen som byggdes var inte speciellt stabila. Ett vittne från den tiden berättar att staden ständigt var fylld av "braket från hus som störtade samman". Detta händer även idag i hela världen när marken skakar av jordbävningar eller drabbas av hårda orkanvindar. Går det att bygga stabilt och hållfast för att minimera skador på såväl människor som byggnader?

Innehåll

Mål

Målet är att du ska utveckla dina kunskaper i att: 

Kunna beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. 

Kunna genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller

Under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord

Arbetssätt

Vi tittar på vanliga material och deras egenskaper samt hur de används i hållfasta och stabila konstruktioner ex. hus och broar.

Vi kommer att arbeta praktiskt med att bygga hållfasta och stabila konstruktioner. Du kommer att få arbeta själv och med kompisar.

Vi kommer att titta på teknikutvecklingens olika faser, identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, dokumentation, konstruktion samt utprövning och konsekvenser av teknikval. 

Vi kommer även att använda olika litteratur, diskutera och titta på film. 

Bedömning:

 Du kommer att bedömas efter hur väl du...

Kan beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. 

Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska modeller. 

Kan formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt, under din arbetsprocess.

Kan dokumentera arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är synliggjord. 

Du visar att du når målen genom att: 

Kunna ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner, hur de är uppbyggda och vilka material som används. 

Ha arbetat fram en hållbar bro samt visa skiss på det du byggt.

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: