Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinosaurierna

Skapad 2015-04-25 16:12 i Enångers skola Hudiksvall
Konkreta mål: *Du ska få kunskap om dinosauriernastid *Du ska arbeta tillsammans med en kamrat eller själv *Ni ska söka fakta om en dinosaurie och tidsperioder.
Grundskola 2 Historia Bild SO (år 1-3) Biologi Svenska
...

Innehåll

Strävansmål

• Eleven ska utveckla kunskaper om de naturgivna processerna på såväl lång som kort sikt och hur detta format och förändrat naturlandskapet • Eleven ska utveckla sin förmåga att skriva läsligt för hand • Eleven ska utveckla kunskap om olika livsformer och deras betingelser

Mål för eleverna

• Du ska få kunskap Dinosauriernastid
• Du ska arbeta tillsammans med en kamrat, eller själv
• Ni/Du ska kunna söka fakta om en dinosaurie
• Ni/Du ska träna på skriva en fakta text korrekt med storbokstav och punkt. 

Förmågor

  •  Kommunikativ förmåga: Att kunna samtala, redovisa, presentera och att kunna formulera egna meningar.
  • Förmågan att hantera information: Att kunna söka, samla och sortera information.

Fakta och begrepp

Fakta och begrepp • Klimat • Urtidsdjur • Urtid  • Tidsperiod

Undervisning

Det var en gång AV-media  UngaFakta.se  Egen litteratur

Matriser

Hi Sv Bi Bl SO
Dinosaurierna

Rubrik 1

Konkreta mål: • Du ska få kunskap om dinosauriernastid • Du ska arbeta tillsammans med en kamrat eller själv • Ni ska söka fakta om en dinosaurie • Ni ska skriva en text korrekt med storbokstav och punkt. Begrepp: • Klimat • Urtidsdjur • Urtid • Tidsperiod
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Fakta
Känner till ett fåtal begrepp och fakta
Känner till och använder de fakta och begrepp som krävs
Använder och förstår de begrepp som används
Använder fakta och har stor förståelse i ämnet
Samtal
Samtala i en liten grupp och delta lite i samtalet
Samtala i grupp, ha kontakt med gruppen. Framföra sina åsikter med ett begripligt innehåll
Är engagerad och presenterar tydligt med en klar struktur, använder sig av egna tankar och funderingar
Har mycket bra kontakt med gruppen. Visar stor säkerhet i sin presentation och reflektion
Deltagande
Deltar i pararbetet
Deltar aktivt i pararbetet
Deltar aktivt engagerat i olika pararbetet
Deltar engagerat i olika delar av arbetet och förstår syftet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: