Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - LIV

Skapad 2015-04-26 13:35 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 5 – 6
Vad är liv? Vad kännetecknar liv? Vi kommer att lära oss mer om allt levande i naturen.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

 Vi kommer lära oss mer om allt levande i naturen för att kunna bli förtrogen med biologins begrepp, modeller och teorier för att få förståelse för hur dessa utvecklats.

 

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

Konkretiserande innehåll

Vi kommer att arbeta med;

Vad kännetecknar liv

Växters livscykel, Från frö till planta!

Ekosystemet i vår närmiljö

Namn på några vanligt förekommande arter i vår närmiljö.

 

 

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer på vår klassresa till Finnsjön göra olika fältstudier. Titta på livet i skogen och i sjön. Vi kommer igen studera från frö till planta. Vi kommer också att studera nedbrytning och då med hjälp av forskarfredag och tepåseförsöket. Vi tränar oss i klassrummet och i skolskogen på att artbestämma vanliga arter i vår närmiljö.

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

 

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

Du kommer bedömas löpande i ditt arbete och då främst i hur du driver diskussioner framåt och hur du genomför och planerar olika undersökningar. Du kommer också få visa dina kunskaper löpande i form av muntliga och skriftliga läxförhör/prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: