Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling år 7 2015

Skapad 2015-04-28 10:27 i Persboskolan Västerås Stad
Ett arbete i geografi som handlar om hållbar utveckling och energi.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Geografi

Kommer jordens resurser vara för alltid? Vilka krav ställs på människan och vad kan människan göra för att bidra till en hållbar utveckling? Var ska vi ta vår energi ifrån?

Innehåll

Arbetsområdets syfte

Att arbeta med temat "Hållbar utveckling" är en central del av undervisningen i geografi. Syftet med detta arbetsområde är att elever ska känna till att jordens resurser inte är oändliga och få en insikt i hur man kan arbeta för att bibehålla den miljö vi har idag.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Arbetsområde

Genom att arbeta med detta tema arbetar vi med dessa moment kopplade till det centrala innehållet i LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Bedömning

Du kommer bedömas utifrån de förväntade kunskaperna som kopplas till kunskapskraven för 7-9 i LGR 11. Du kommer redovisa dina kunskaper genom diskussioner, med hjälp av dina instuderingsfrågor och genom en avslutande redovisning av grupparbetet. Se även matrisen.

Förväntade kunskaper

Efter avslutat arbetsområde förväntas du känna till:

 • Centrala ord och begrepp kopplade till temat, t.ex. hållbar utveckling, global uppvärmning, kretsloppssamhälle, återvinning, miljöfarligt avfall
 • Olika typer av energikällor och dess inverkan på miljön.  
 • Skillnaden mellan ändliga och förnybara naturresurser
 • Samband mellan energianvändning och utveckling, hälsa och miljö.  
 • Hur energiförsörjningen är i olika delar av världen
 • Ekologiska fotavtryck

Matriser

Sh Ge
Hållbar utveckling år 7 2015

E
C
A
Ha kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle, natur, och föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Har grundläggande och för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Har goda kunskaper och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Har mycket goda kunskaper och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Använda geografiska begrepp
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Använder begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Använder begrepp på ett väl fungerande sätt
Undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriva geografiska mönster av handel och kommunikation samt föra resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta
Beskriver enkla mönster och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om dessa
Beskriver förhållandevis komplexa mönster och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om dessa
Beskriver komplexa mönster och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om dessa
Föra resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen
För enkla och till viss del underbyggda resonemang
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Undersöka omvärlden och då använda kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, samt föra resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
Använder det på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Använder det på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Använder det på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogöra för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in
Resonerar om och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar
Resonerar om och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar
Resonerar om och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: