👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1

Skapad 2015-04-28 12:28 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Innehåll

Lokal pedagogisk planering NO, År 1

Syfte/Långsiktiga mål:
Eleverna ska kunna genomföra systematiska undersökningar. 

Förmågor i fokus:
• Förmåga att dokumentera och diskutera
• Förmåga att tolka resultat och dra slutsatser
• Förmåga att sortera, beskriva och förklara


Centralt innehåll:
Naturen under de olika årstiderna
Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras och grupperas.
Vattnets olika former och egenskaper
Enkla fältstudier och naturvetenskapliga undersökningar


Konkretisering av målen:
Vad ska eleverna kunna?
Förståelse för årstidsväxlingar och samspelet i natuern.
Sortera föremål efter egenskaper och material.
Vattnets egenskaper och former.


Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)
• Kunna dokumentera sina kunskaper genom ex skriva text till egna bilder
• Diskutera utifrån sina egna undersökningar, resultat och dokumentation.
• Berätta hur du har genomfört en undersökning och förklara resultatet. Berätta hur vi gjorde, vad som hände och varför det hände.


Bedömning:
Du kan berätta, beskriva och ställa frågor om det vi arbetat med.


Bedömningsverktyg: Läroplanen, Skolverket