Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Puls- och rytmövning på trumma - namnpresentation GrS

Skapad 2015-04-29 13:59 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Vi håller pulsen på trumma med omväxlande höger och vänster hand medan man säger sitt namn: "Jag heter ...".
Grundsärskola F – 9 Musik
Vi övar att hålla en puls på trumma med omväxlande höger och vänster hand. På första slaget säger man: "Jag". På det andra: "heter". På det tredje: "sitt namn". Sedan slår man ett extra pulsslag med andra handen och lämnar så över trumman till nästa elev, medan läraren spelar fyra extra pulsslag. Målet är att man ska skicka runt övningen ett varv med en kontinuerlig, stadig puls. Vi övar rytm genom att spela våra namn på trumman utifrån antalet stavelser och betoning.

Innehåll

Mål

Vi lär oss begreppet "puls".

Puls består av jämna slag, samma avstånd mellan varje slag. Den kan vara snabb eller långsam.

Vi övar att spela en stadig puls.

Vi övar motorik genom att använda vänster och höger hand omväxlande.

Vi övar att tala i takt.

 

Vi lär oss begreppet "rytm".

Rytm består av toner efter varandra på varierande avstånd: korta, långa, långsamma eller snabba.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
  Mu  1-6
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-6
 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
  Mu  1-6
 • Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.
  Mu  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: