Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution, livets indelningar och anpassningar

Skapad 2015-05-04 09:57 i Sörviks skola Ludvika
Vi kommer arbeta med evolutionen, organismers anpassning till livsmiljön samt viktiga naturvetenskapliga upptäckter som hör till detta område under veckorna 18-23. Vi avslutar arbetsområdet med en fältstudiedag.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Visst är det otroligt hur växter och djur har förändrats och utvecklats genom tiderna? Visste du att mycket av utvecklingen beror på i vilken miljö växten/djuret befunnit sig? För att överleva har olika organismer anpassat sig till sin livsmiljö, och detta kommer du få lära dig mer om inom detta arbetsområde. Vi kommer också titta mer på hur olika organismer delas in i arter, familjer och släkten.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att fördjupa kunskaperna kring hur olika organismer utvecklats genom tiderna, hur olika arter uppstått och hur vi idag delar in organismer i arter, familjer och släkten. Du kommer få titta närmare på hur olika levande organismer har anpassat sig till sin livsmiljö för att överleva. Vi kommer dessutom lära oss vad ett ekosystem är och vilka tjänster vi kan få från olika ekosystem.

Arbetssätt

 •  Fältstudiedag där vi letar efter och identifierar olika arter inom olika ekosystem
 • Titta på film
 •  Arbete på Gleerups portal
 •  Muntliga och skriftliga uppgifter
 •  Läxor i artkunskap (Sveriges vanligaste växter och djur)
 •  Bilduppgifter kopplade till arbetsområdet

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbetsområde är målet att du skall:

 • kunna förklara vad ordet evolution innebär
 • kunna ge exempel på olika levande organismer och icke-levande ting
 • kunna ge exempel på hur någon levande organism har anpassat sig till sin livsmiljö
 • kunna förklara vad ett ekosystem och en ekosystemtjänst är
 • ha ritat och gett exempel på någon näringskedja
 • ha visat grundläggande kunskaper inom artkunskap (vanliga svenska djur och växter)
 • kunna samtala om och vara delaktig i resonemang kring detta arbetsområde

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: