Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6 - berättande texter (SKRIVA) v.18-23 vt-15

Skapad 2015-05-04 13:24 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
En PP för arbetet med svenska där vi jobbar med skrivandet med fokus på berättande texter.
Grundskola 6 Svenska

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska utveckla sina förmågor att:

 • formulera och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Innehåll

Vad?:

 • berättande texters struktur
 • dramaturgikurva
 • sambandsord
 • tips på inledning
 • avslutning av berättande texter
 • miljö- och personbeskrivningar
 • prepositioner

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar
 • enskilt arbete
 • pararbete - gemensam skrivuppgift
 • skrivuppgift

Bedömning

Hur säker du är på berättande texters:
* innehåll
* struktur
* språk
* skrivregler
* helhetsbedömning

och hur du visar detta. 

Matriser

Sv
Matris för berättande texter

Berättande text

Börjar
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
INNEHÅLL
Texten är begriplig med den "röda tråden" är svag.
Texten är begriplig och innehåller en enkel handling med en tydlig "röd tråd".
Texten har ett relativt tydligt innehåll med en utvecklad handling och "röd tråd".
Texten har ett tydligt och för målgruppen intressant innehåll med en väl utvecklad handling och tydlig "röd tråd".
Struktur
Skriver en rad löst sammanhängande händelser med en enkel avslutning.
Har i huvudsak fungerande struktur. Introducerar personer och miljöer och fokuserar sedan på en rad händelser med ett enkelt slut.
Har en relativt väl fungerande struktur. Orienterar läsaren genom att berätta detaljer valda för att stegra berättelsens utveckling. Problem introduceras och löses på ett bra sätt.
Har en väl fungerande struktur. Behöver inte följa strukturen för en berättande för att skapa en spännande berättelse.
Inledning
Tar bara med delar av informationen och förutsätter att läsaren delar bakgrundskunskapen. Bristande info om tid och plats.
Försöker vägleda läsaren med en enkel miljöbeskrivning. Har med information om tid, plats och personer utan närmare beskrivning..
Beskriver tid, plats och personer med detaljer för att ge berättelsen ett sammanhang.
Försöker sig på nyskapande berättelsedrag. Ger tillräckligt med detaljer för att etablera samband mellan miljö, huvudpersoner och bipersoner.
Komplikation
Återger en rad händelser men de leder inte till en komplikation.
Har en inledande händelse som antyder en komplikation. Kopierar och använder komplikationer från välkända berättelser.
Skapar en tydlig berättelsekurva och utvecklar handlingen genom att ha med mer än en komplikation.
Utvecklar en berättelsekurva som går att följa och är sammanhängande. Utvecklar och löser varje komplikation i olika avsnitt.
Avslutning
Skriver en enkel avslutning t.ex. "Det var en dröm.".
Försöker skriva en avslutning. Använder vanliga teman som t.ex. att det goda besegrar det onda.
Försöker sammanfatta med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning. Visar på samspel och konflikter mellan karaktärer och löser någon av konflikterna.
Binder tydligt ihop de olika delarna med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning. Visar på samspel och löser någon av konflikterna.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder ett fåtal av de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Använder de språkliga drag som typiska för en berättande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Ordval och meningsbyggnad
Ordvalet är vardagligt och meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt men utan variation.
Ordvalet är relativt varierat och meningsbyggnaden korrekt med viss variation
Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden varieras med avsikt att skapa spänning och tempoväxling.
Ordvalet är passande och höjer kvaliteten och visar på god språklig variation. Kontrollerar effektivt språket och strukturen och väljer nog ord och stil.
Tempus
Har vissa svårigheter att hålla ett bestämt tempus.
Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder tempus korrekt.
Använder tempus korrekt och effektivt.

Sv
Matris för berättande texter

Berättande text

Börjar
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
INNEHÅLL
Texten är begriplig med den "röda tråden" är svag.
Texten är begriplig och innehåller en enkel handling med en tydlig "röd tråd".
Texten har ett relativt tydligt innehåll med en utvecklad handling och "röd tråd".
Texten har ett tydligt och för målgruppen intressant innehåll med en väl utvecklad handling och tydlig "röd tråd".
Struktur
Skriver en rad löst sammanhängande händelser med en enkel avslutning.
Har i huvudsak fungerande struktur. Introducerar personer och miljöer och fokuserar sedan på en rad händelser med ett enkelt slut.
Har en relativt väl fungerande struktur. Orienterar läsaren genom att berätta detaljer valda för att stegra berättelsens utveckling. Problem introduceras och löses på ett bra sätt.
Har en väl fungerande struktur. Behöver inte följa strukturen för en berättande för att skapa en spännande berättelse.
Inledning
Tar bara med delar av informationen och förutsätter att läsaren delar bakgrundskunskapen. Bristande info om tid och plats.
Försöker vägleda läsaren med en enkel miljöbeskrivning. Har med information om tid, plats och personer utan närmare beskrivning..
Beskriver tid, plats och personer med detaljer för att ge berättelsen ett sammanhang.
Försöker sig på nyskapande berättelsedrag. Ger tillräckligt med detaljer för att etablera samband mellan miljö, huvudpersoner och bipersoner.
Komplikation
Återger en rad händelser men de leder inte till en komplikation.
Har en inledande händelse som antyder en komplikation. Kopierar och använder komplikationer från välkända berättelser.
Skapar en tydlig berättelsekurva och utvecklar handlingen genom att ha med mer än en komplikation.
Utvecklar en berättelsekurva som går att följa och är sammanhängande. Utvecklar och löser varje komplikation i olika avsnitt.
Avslutning
Skriver en enkel avslutning t.ex. "Det var en dröm.".
Försöker skriva en avslutning. Använder vanliga teman som t.ex. att det goda besegrar det onda.
Försöker sammanfatta med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning. Visar på samspel och konflikter mellan karaktärer och löser någon av konflikterna.
Binder tydligt ihop de olika delarna med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning. Visar på samspel och löser någon av konflikterna.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder ett fåtal av de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Använder de språkliga drag som typiska för en berättande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Ordval och meningsbyggnad
Ordvalet är vardagligt och meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt men utan variation.
Ordvalet är relativt varierat och meningsbyggnaden korrekt med viss variation
Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden varieras med avsikt att skapa spänning och tempoväxling.
Ordvalet är passande och höjer kvaliteten och visar på god språklig variation. Kontrollerar effektivt språket och strukturen och väljer nog ord och stil.
Tempus
Har vissa svårigheter att hålla ett bestämt tempus.
Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder tempus korrekt.
Använder tempus korrekt och effektivt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: