Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2015-05-04 20:43 i Apelskolan Falkenberg
Arbete med lag och rätt där fokus ligger på att skapa en "egen" film med brott och diskussion kring vilket straff dessa brott bör ge för att visa att eleverna förstått begreppen.
Grundskola 7 – 8 Samhällskunskap

Vi arbetar med begrepp kring Lag och rätt i Sverige. Vi kommer att gå igenom många begrepp och även straff för olika brott samt förklaringar på dessa. Avslutningsvis kommer ni att få visa era kunskaper genom att skapa en egen film där "brottet" visas och där ni lägger in följderna av ert brott. I arbetet kommer ni också att göra en individuell uppgift kring ett brott ni själva reagerat på i media.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Använda kunskaper för vidare studier i samhällslivet
Kan lösa problem och omsätta idéer i handling
Arbeta självständigt och samarbeta med andra
Söka information från medier och andra källor

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Bedömning - var och hur

Eleven kan undersöka rättsliga strukturer och beskriver enkla samband. Eleven kan också använda begrepp och klarar av att söka information och använda källor på ett i huvudsak fungerande sätt. (E)

Eleven kan undersöka rättsliga strukturer och beskriver komplexa samband. Eleven kan också använda begrepp och klarar av att söka information och använda källor på ett väl fungerande sätt. (A)

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 9
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sh  A 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 9
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Undervisning och arbetsformer

Under arbetets gång kommer vi att ha genomgång genom keynote där vi går igenom skillnaden på lag, regel och normer. Vi diskuterar också synlig och dold brottslighet samt går igenom olika straff och brott i Sverige. Denna keynote har alla elever fått tillgång till via Classroom. När det gäller denna delen av arbetet kommer ni att få ett enkelt test som ger er chans att visa era kunskaper.

Ni kommer också att delta och samarbeta med varandra i ett grupparbete som ska resultera i en film, där ni då kan visa fördjupade kunskaper kring olika begrepp samt vilka straff olika brott kan ge i Sverige.  Grupperna kommer att lottas av lärare och vara olika stora på grund av de "brott" som ska visas.

Ni kommer också att arbeta med en egen individuell uppgift för att få en chans att visa att ni hänger med i de många brott som redovisas dagligen i våra medier. Här går uppgiften ut på att ni visar ert engagemang kring olika brott och lägger vikten på att redovisa just era egna åsikter kring dessa brott.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: