Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poesi

Skapad 2015-05-06 12:32 i Söderskolan Falkenberg
Vi kommer att skriva olika sorters dikter, som vi sedan läser upp för klassen. Vi kommer även att göra en diktanalys.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbetsområde kommer du få lära dig om den skönlitterära genren Lyrik. Du får lära dig skriva olika sorters dikter, såsom haiku och limerick. Du kommer även att få ägna dig åt fri diktskrivning. Vi avslutar arbetsområdet med att analysera en valfri dikt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmågan att skriva olika slags texter, i detta fall dikter 
 • Förmågan att läsa och analysera dikter
 • Förmågan att på ett tydligt sätt kunna förmedla det du skrivit 

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar där vi lär oss hur haiku och limerick är uppbyggda
 • Gemensamma diskussioner kring dikter och dess budskap
 • Genomgång av analysmodell för dikter

      

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att läsa och framföra dikter
 • Din förmåga att tolka och analysera en dikt
 • Dina kunskaper om en poet och hans/hennes kopplingar till verket
 • Dina kunskaper om hur verket påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkommit i
 • Din förmåga att skriva olika sorters dikter

Hur ska det bedömas?

 • Genom att du skriver en haiku, en limerick och en egen dikt som du sedan läser upp för klassen
 • Genom att du skriftligt analyserar en valfri dikt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: