Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola SO åk 1, 16/17

Skapad 2015-05-11 15:03 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 1 SO (år 1-3)
...

Innehåll

1. Krusboda skola SO åk 1

Här skriver ni Krusboda skola samt det ämnet och årskurs LPP:n avser, t.ex. Krusboda skola matematik åk 2

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Här kopplar ni till kursplanen

 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Här kopplar ni till det centrala innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

4. Arbetssätt

Ht: 1: Normer och regler - våra regler i skolan, hur vi är mot varandra.

      2: Livsfrågor - gott och ont, rätt och orätt, könsroller, jämställdhet

      Förslag till arbetsformer: samtal, se UR:s Vara vänner, rollspel, lekar...

      3: Trafikregler: hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt

      Förslag till arbetsformer: måla (stora) viktiga trafikskyltar, gå trafikpromenad med skyltarna inomhus m.m.

      4: Ramadan och den kristna julhögtiden

      Förslag till arbetsformer: samtal, berättelser, bilder, besök i kyrkan

 

Vt:  1: Pengars användning och värde

       Förslag till arbetsform: leka affär

       2: Hur möten organiseras: klassråd, elevråd

       3: Skildringar av livet förr och nu:

       Förslag till arbetsformer: högläsning, sånger och filmer

       4: Att flytta inom ett land och mellan länder:

       Förslag till arbetsformer: samtal, filmer, böcker (högläsning), börja orientera sig på jordgloben och kartor.

5. Bedömning

Här kan ni lämna tomt tills vidare så återkommer vi med det längre fram i arbetsprocessen.

6. Kunskapskrav

Här kan ni lämna tomt tills vidare så återkommer vi med det längre fram i arbetsprocessen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: