Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Historia: Kristendom (ÅR 4), VT-15

Skapad 2015-05-13 11:16 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde inom historia om kristendom.
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3)

Vi har varit med om Bibeläventyret i klassen och har fått dramatisera små bibliska roller för att lära oss om viktiga händelser som spelat stor roll inom kristendomen. Under lektionerna kommer vi fortsätta att lära oss och läsa om kristendomen. Klassen ska också svara på frågor som berör hur kristendomen har spridits och vad som hände då tron kom till Sverige. Läsningen och frågorna hjälper bland annat eleverna att förstå övergången från asatron till kristendom och likheter/skillnader mellan dessa religioner.

Innehåll

Mål

Vi ska lära oss mer om kristendomen.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO
  Syfte - Religionkunskap söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Arbetets innehåll

Eleven ska lära sig mer om kristendomens uppkomst, spridning, påverkan och jämföra med nordisk asatro.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi ska prata om olika delar av Kristendomen under lektionstid utifrån fakta i läroboken Religionskunskap. Vi ska även arbeta utifrån frågor om Kristendomens spridning och Kristendomen kommer till Norden. Det kommer att bli ett mindre läxförhör om kristna högtider och helger eftersom vi arbetar med frågor under lektionstid. Muntliga diskussioner och genomgångar kommer också förekomma i klassen.

Visa din kunskap - Bedömning

Eleverna kommer att bedömas utifrån muntliga diskussioner i klassrummet, utifrån svaren på frågorna om kristendom och läxförhör.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Reflektion

Vad kan och vill du lära dig mer om Kristendomen?

Matriser

SO
Kristendomen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap om kristendomen
Ha allmän kunskap om kristendomen som religion och vad tron handlar om.
Jag har grundläggande kunskaper om Kristendomen.
Jag har goda kunskaper om Kristendomen.
Jag har mycket goda kunskaper om Kristendomen.
Högtider, traditioner & symboler
Ha kunskaper om kristna högtider, traditioner och symboler.
Jag har grundläggande kunskaper om kristna högtider, traditioner och symboler.
Jag har goda kunskaper om kristna högtider, traditioner och symboler.
Jag har mycket goda kunskaper om kristna högtider, traditioner och symboler.
Jämföra asatro med kristendom
Kunna jämföra kristendom med nordisk asatro.
Jag kan göra enkla jämförelser, samt ser någon likhet och skillnader.
Jag kan göra utvecklade jämförelser, samt ser några likheter och skillnader.
Jag kan göra välutvecklade jämförelser, samt ser flera likheter och skillnader.
Kristendomens ord & begrepp
Kunna använda ord och begrepp som berör kristendomen.
Jag använder ämnesspecifika ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag använder ämnesspecifika ord och begrepp på ett relativt väl sätt.
Jag använder ämnesspecifika ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: