Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Interacting for different purposes (2016)

Skapad 2015-05-16 20:34 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Recounting events, expressing your opinion, breaking bad news, police interview.
Grundskola 8 Engelska

In this unit, you will be interacting with others in different contexts and writing for a variety of purposes. Being aware of the audience and the situation, you will become more aware of how language is used and changed to suit both the purpose and communicate effectively.

Innehåll

Bedömning av arbetsområdet.

 • How well you are able to talk and use expressions for a variety of purposes (e.g recount events, argue a point of view, break bad news, report a crime, make complaints)
 • How well you are able to know the difference between talking informally (e.g family members) or more formally (in a police interview)
 • How well you are able to understand the details in texts and use the details to refer to when talking. 
 • How well you are able to improve the interaction with others, e.g responding to what others say, asking questions etc. 
 • How well you are able to write letters for a variety of purposes, showing an awareness of construction through paragraphing and the typical langugae features used for the purpose required. 

Beskrivning av arbetsområdet:

Activities include:
 
 • Arguing your point of view on ethical questions such as 'Is stealing wrong?'. 
 • Recount events both from fiction and reality.
 • Write letters to argue your point of view and recount events.
 • Read texts exploring issues, events and recounts.
 • Police interview
 • complaining 
 • letters of complaint
 • Breaking bad news (oral)
The following work must be shared with Susan on 'Google Drive'
 • Letter expressing your opinion about stealing.
 • Letter recounting what happened the night the Germans came to take the children's mother written by Edek. 
 • Recording of police interview 
 • Recording of 'Breaking Bad news' role play. 
 

Matriser

En
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
 • En  E 9
förstå och tolka innehållet i i olika slags texter, in den del av ämnets syfte som innehållet och förmågan kan kopplas till.
brev för olika syfte strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i texter, till exempel att anpassa läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
Förstå skrift Understanding of texts and ability to remember details.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika brev.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika brev.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika brev.
 • En  7-9
 • En  E 9
 • En  A 9
Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar. till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet. Samtal och diskussioner samt argumentation. Samtal och diskussioner samt argumentation.
Uttrycka sig muntlig Recounting events, expressing opinions, breaking bad news,
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  C 9
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras soften.
Strategi för interaktion Using different strategies to improve interaction e.g asking questions, responding to what others say.
Dessutom kan du välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Muntliga och skriftliga beskrivningar Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter. Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang. Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
Formulera sig i skrift Writing letters for different purposes.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Ny aspekt
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  C 9
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad . Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
Bearbeta och förbättra Work on letters to improve the structure, content, organisation and then sentence construction.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: