Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och procent

Skapad 2015-05-17 17:27 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 5 – 6 Matematik
Chans, risk, tur, slump....

Innehåll

Mål – Syfte

Mål - centralt innelhåll

Konkretion

För dig betyder det att du ska kunna:

 • lösa enkla uppgifter
 • förstå begreppen 

 

Begrepp:

 • sannolikhet - 
 • risk
 • chans
 • gynnsamma utfall
 • möjliga utfall
 • slumpförsök

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det ska bedömas

Vi kommer att bedöma:

 • hur väl du förstår begreppen
 • hur aktiv du är på lektionerna

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att:

 • ha gemensamma föreläsningar
 • ha praktiska övningar
 • spela mattespel
 • titta på film

 

Tid: ca en vecka

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Förmåga att lösa matematiska problem
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerade sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerade sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerade sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Förmåga att växla mellan olika uttrycksformer när du beskriver matematiska begrepp. Förmåga att resonera kring hur matematiska begrepp hör ihop.
Eleven kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer vid samtal om problemlösning.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: