Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - animationsfilm år 4-5

Skapad 2015-05-19 10:54 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Vi gör animerad film med tema.
Grundskola 4 – 5 Svenska Bild

I årskurs 4 arbetar vi med animerad film i grupp och har temat kristendomen. 

Innehåll

Syfte (nationella mål)

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll (konkretiserade mål)

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Undervisning och arbetsformer

 

Vi kommer arbeta på följande sätt:

- grupparbete om tre,fyra elever i varje grupp.

-  göra en berättelse i form av en serie som är ett filmmanus..

- planera och skapa en bakgrundsmiljö som stämmer överens med handlingen.

- skapa karaktärer i lera  som används i filmandet.

- med hjälp av redigeringsprogrammet iMovie lägger ni till ljud i form av dialog eller berättarröst eller bara ljudeffekter.

 

Bedömning

Du ska

- arbeta i grupp och ta ansvar för att arbetet utvecklas och genomförs.

- skriva ett manus med början, mitt och slut.

- planera och skapa en bakgrundsmiljö som stämmer överens med handlingen.

- skapa figurer i lera som används i filmandet.

- skapa film med hjälp av manus och material som gruppen skapat.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: