👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2015-05-19 22:04 i Knutsbo skola Ludvika
Ett arbete om vikingar och deras liv.
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
I detta arbetsområde kommer vi att få lära oss om vilka vikingarna faktiskt var och vilken inverkan de hade på Europa vid denna tid. Vi kommer även att prata om deras religion och hur deras världsbild såg ut. Vi kommer att ta reda på hur man bodde och hur man levde. Varför, samt hur vikingarna reste bort från Norden ut i Europa och till Medelhavet. Frågor vi ska söka svar på är: När var egentligen vikingatiden? Hur var det att leva då? Var alla ute och plundrade och härjade? Vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden? Vilka djur hade de? I vilka länder fanns det vikingar? Vilken var Sveriges första stad? Vad är runor och vad betyder de?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska stimulera elevens nyfikenhet på våra förfäder från forntiden samt syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människor levt under olika tidsperioder. Eleverna ska utveckla sina kunskaper om Sveriges historia, och hur människor levde och utvecklades under vikingatiden.

Under temats gång kommer du ges möjlighet att lära dig att:

 • jämföra olika tidsepoker med varandra samt kunna resonera och fundera över orsaker till händelser.
 • hitta likheter och skillnader mellan olika tidsepoker och vår tid.
 • berätta om hur kvinnor, män och barn levde och kunna jämföra med hur vi lever idag. 
 • berätta om vilka resor som vikingarna gjorde samt varför de gjorde dessa resor. Hur såg deras skepp ut och hur användes de.
 • berätta något om vad denna tid har lämnat efter sig.
 • berätta om vilken tro och vilka gudar de hade på vikingatiden.
 • berätta om hur kristendomen kom till Sverige.
 • berätta om vilka historiska källor som berättar om vikingatiden.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga: 

 • att redogöra dina faktakunskaper när du muntligt och skriftligt berättar om vikingatiden
 • att föra resonemang och göra jämförelser
 • att argumentera dina åsikter
 • att söka information och använda den
 • att förklara betydelsen av olika begrepp 
 • att använda begreppen i rätt sammanhang
 • att aktivt genomföra dina uppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa olika texter, försöka förstå olika begrepp som hänger ihop med vikingatiden (till exempel vad husbonde, husmor och träl betyder), diskutera med varandra, titta på olika filmer, göra jämförelser om vilka likheter och skillnader vi kan se, svara på frågor, måla bilder, lyssna på berättelser och skriva med runskrift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6

Matriser

Hi Re
Vikingatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vikingarnas resor
Du har viss kunskap om att vikingarna reste ut i världen hur och vart de reste.
Du har kunskap om att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser dit vikingarna reste.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel, kulturutbyte.
Människor
Hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden. Du kan enkelt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man, barn och träl. Och kan göra en enkel jämförelse med dig själv.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden. Du kan berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man, barn och träl. Du kan ge exempel och jämföra med dig själv och din egen familj.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levnadsvillkor såg ut under vikingatiden, du kan göra jämförelser mellan olika levnadsvillkor då och nu.
Begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Asatron
Vikingarnas religion
Du har viss kunskap om vikingarnas asatro. Du känner till gudarna: Oden, Tor och Frej. Du har grundläggande kunskaper om någon asagud.
Du har kunskap om vikingarnas asatro. Du kan berätta om gudarna: Oden, Tor och Frej och vilka spår de lämnat efter sig. Du har kunskaper om flera av asagudarna.
Du har goda kunskaper om vikingarnas asatro. Du kan berätta om gudarna: Oden, Tor och Frej och vilka spår de lämnat efter sig. Du har goda kunskaper om flera av asagudarna.
Vikingarnas skriftspråk
Runor
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vad runor är.
Du kan på ett mer utvecklat sätt berätta om runor, hur de användes.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om runor, hur de användes och även skriva ditt namn med runor.
Birka
Sveriges första stad
Du kan på ett enkelt sätt berätta om staden Birka. Ge något exempel på vad de som levde där kunde syssla med.
Du kan på ett mer utvecklat sätt berätta om staden Birka. Ge några exempel på vad de som levde där kunde syssla med och ge något exempel på vad man har hittat vid utgrävningar i Birka. Du vet var staden låg.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om staden Birka. Ge flera exempel på vad de som levde där kunde syssla med och du kan också ge flera exempel på vad de har hittat vid utgrävningar i Birka. Du vet var staden låg, och kan reflekterar över varför staden övergavs.
Kristendomen
Hur kristendomen kom till Norden.
Du kan kortfattat redogöra för hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan redogöra för hur kristendomen började införas i Norden och du känner till någon central figur.
Du kan utförligt redogöra för hur det gick till när kristendomen började spridas i Norden. Du kan också redogöra för några centrala figurer muntligt och skriftligt.

Hi Re
Vikingatiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vikingarnas resor
Du har viss kunskap om att vikingarna reste ut i världen, hur och vart de reste.
Du har kunskap om att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser dit vikongarna reste.
Ny aspekt