Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska nationella prov

Skapad 2015-05-21 13:37 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Resultat nationella provet i franska.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Resultat nationella provet franska

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

En konkretisering av målen för att passa de elever planeringen avser. Visa vilka förmågor som ska tränas.

Undervisningen

Vilka arbetssätt och arbetsformer som eleverna ska få jobba med för att utveckla förmågorna.

Eventuellt ta upp vilka delar från läroplanens övergripande mål som eleverna ges tillfälle att utveckla.

Bedömning

Vad som kommer att bedömas, hur och när det ska bedömas.

Eventuellt kan detta förtydligas med matris här under.

Matriser

M2
Franska nationella prov

E
D
C
B
A
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet. Eleven kan använda sig av någon strategi för läsning.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet och kommentera enkla detaljer. Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för läsning.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i översiktligt redogöra för innehållet och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för läsning.
Höra
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet. Eleven kan använda sig av någon strategi för lyssnande.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå det mest huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet och kommentera detaljer. Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för lyssnande.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehållet och kommentera detaljer. Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för lyssnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: