Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent. Kap. 6

Skapad 2015-05-26 16:52 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Pedagogisk planering i matematik för området bråk och procent i åk 7
Grundskola 7 Matematik

Det här kapitlet handlar om att uttrycka tal i bråkform, decimalform och procentform. Du kommer bland annat att lära dig att förkorta och förenkla bråk, och vad som menas med enklaste form. Du kommer också att träna dig i procenträkning.

Innehåll

Övergripande läroplansmål

Så här säger ett par av läroplanens övergripande mål:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

Syfte

Genom undervisning i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
- välja och använda lämliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Mål i det centrala innehållet:
- Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik,
- Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden,
- Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder,

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • uttrycka tal i bråkform, decimalform och procentform
 • använda oss av sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa vardagliga problem
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

 

Arbetssätt:

 • ha genomgångar i helklass
 • Diskutera tillsammans kring vardagliga exempel
 • arbeta enskilt i matematikboken x.

 

Tidsplanering:
Vecka 21 Kap. 6.1 Andel i bråkform.  Kap. 6.2 Andel i procentform

Vecka 22 Kap. 6.3 Andelen i decimalform och procentform. Kap. 6.4 Delen från bråkform
    

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:
• ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
• ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  C 9
  Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  C 9
  Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  C 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  C 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  A 9
  Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 • Ma  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: