Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik för åk 9 2015/2016

Skapad 2015-05-29 14:25 i Pysslingen Skolor Kristianstads Montessoriskola Pysslingen
Teknikkortet önskeboende med ingående delar
Grundskola 9 Teknik
Ännu en PP att läsa!

Innehåll

Arbetsområde

I tekniken den här (och lite av nästa termin) så ska vi arbeta med teknikkortet önskeboende.

I detta arbetsområde har vi följande moment:

Boende genom årtusende, ritteknik och för de som vill försöka höja sina höstterminsbetyg konstruera ert önskeboende.

Vi kommer under resten av läsåret (vårterminen) att prata om de saker i centrala innehållet som vi ännu inte jobbat med. Vi utgår ifrån de teknikkort jag har gjort och kvar har vi då följande kort: bomullsrensningsmaskinen, datorn, pet-flaskan, telefonen och atombomben. Detta blir utan betygspresterande.

Arbetssätt

Uppgifterna är  varierande så arbetssätten blir därför varierande. Jag redovisar nedan vad ni ska göra på de olika momenten.

Boende genom årtusende: Lämna in en till två sidor data (storlek 12) eller två till fyra sidor för hand om boende genom historien. Hur har boendet sett ut, jämför materialen (då och nu), vad har drivit utvecklingen framåt. Se även hur det påverkat människan, samhället och miljön. Tänk på att referera i texten och jämför källor. Redovisa källor längst bak. Tänk på inledning, avhandling och avslutning. Redovisa minst tre tidsepokrar.

Ritteknik: Repetera ämnesområdet ritteknik och gör ett test på detta. Du ska kunna: vilken enhet ska man använda, hur ska pilarna vara, var skriver man måtten, hur placerar man vyerna, hur ritar man hål, skala, synliga och dolda konturer och dubbelmåttsättning. Träna med klossarna.

Ditt önskeboende: Redovisa ditt framtida önskeboende. Du ska använda redan nu känd teknik, men även använda din fantasi om vad det kan finnas för teknik i framtiden som påverkar ditt boende, gärna realistisk framtida teknik. Uppgiften kan redovisas på valfritt sätt (skiss, ritning, modell osv). Om du gör något skalenligt använd en lämplig skala och redovisa dina beräkningar. Beskriv detaljerat hur ingående delar i boendet samverkar.  Jämför gärna olika material. Tänk på att redovisa vad ditt val av material kan få konsekvens för människan, samhället och miljön. Jag bedömer självklart hur välgjort och välgenomtänkt ditt arbete är. Tänk på att referera och jämföra källor.

Tidsplan

Boende genom årtusende vecka 43-47.

Ritteknik vecka 48-50. Prov vecka 50.

Önskeboende vecka 51-07.

Övriga teknikkort under våren 2016

Varför ska vi arbeta med det här

Det centrala innehållet säger varför vi ska arbeta med dessa saker. Jag har kopierat in detta här nedan.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Bedömning

På boende genom årtusende så är det kunskapskrav 1, 2,4, 6 och 7 som bedöms. Tänk på upplägget och på hur man skriver väl underbyggt på kunskapskrav 2 och 7.

Ritteknik bedöms främst mot kunskapskrav 3 och 5 (även 4:an hur du arbetar med uppgiften spelar in). Ska man ha ett högt betyg i teknik måste man kunna göra en ritning eller läsa av en ritning på ett bra sätt. Vi har till viss del gjort detta tidigare (på broar) men nu ska det vara helt korrekt så läs på och träna på det jag skrev i arbetssätt.

Önskeboende bedöms mot kunskapskrav 1,2,3,4,5 och 7. Jag bedömer självklart hur välgjort, väl underbyggt och välgenomtänkt ditt arbete är.

Allt leder tillsammans med det ni gjort tidigare fram till ett betyg och en kunskapskravsprofil (alltså hur ni ligger till med hänsyn till de olika kunskapskraven). Är man nöjd med det betyg man får i höst så behöver man inte lämna in önskeboendet, dock måste man vara med när vi arbetar med övrigt centralt innehåll för att behålla betyget.

Matriser

Tk
Kunskapskrav Teknik år 9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
1
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
2
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
3
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
4
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
5
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
6
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
7
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: