Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2015-06-01 19:47 i Ingaredsskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Svenska
Att läsa är en fantastisk upplevelse! För att läsa och förstå behöver man träna att läsa olika typer av texter. Under läsåret kommer du få många möjligheter till att läsa!

Innehåll

Ämne: Svenska

Arbetsområde: Läsförståelse

Syfte:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Arbetsområde: Läsförståelse

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla förmågan att läsa och förstå vad vi läser.

Vi arbetar med olika typer av texter:

- berättande text

- beskrivande text (ex faktatext)

- instruerande text

- argumenterande text (ex insändare)

 

Konkreta mål som kommer bedömas:

Din förmåga att:

- berätta vad texten handlar om.

- läsa mellan och bortom raderna.

- samtala och diskutera innehållet i texten.

 

Undervisning:

Vi tränar på att förstå det man läser samt kunna samtala och diskutera textens innehåll. 

Vi kommer att läsa:

 • skönlitterära texter
 • faktatexter
 • beskrivande texter
 • instruerande texter
 • tidningsartiklar

För att bli bättre på att läsa använder man olika strategier för att kunna förstå innehållet bättre. Vi kommer bland annat att använda lässtrategier från materialet "En läsande klass":

 • Spågumman 
 • Reportern
 • Detektiven
 • Konstnären 
 • Cowboyen

Vi kommer att jobba både enskilt, i par och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: