Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikspanarna

Skapad 2015-06-06 18:53 i Ingaredsskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Teknik
Med hjälp av webbmaterialet "Teknikspanarna" lär vi oss om teknik.

Innehåll

Det här ska vi göra:

Med hjälp av www.teknikspanarna.se jobbar vi med dessa teman:

-vardagsteknik

-medicin och teknik

-underhållning

-transport

-smartare jordbruk

-sakernas internet

-energi och återvinning

Vi jobbar dessutom med fem enkla maskiner.

Så här gör vi:

-Genomgångar

-Filmer

-Webbbaserade materialet teknikspanarna: film, frågor, undersökande arbetssätt med efterföljande diskussioner.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: