Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde språk

Skapad 2015-06-08 18:19 i Månvägens förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola

På Rödluvan är språk ständigt närvarande i form av sagor, rim och ramsor, sånger, spel, appar. I barngruppen har de flesta svenska som modersmål men vi har några barn med ett eller två modersmål utöver svenska. Vi ser att vi har ett antal områden som behöver utvecklas. 

Innehåll

Mål från styrdokument

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Utifrån observationer har det noterats att barnen i många fall inte skiljer mellan "hon" och "han" i samtal. Barnen behöver utveckla sin förmåga att formulera hela meningar, främst när barnet ber om något eller uttrycker känslor. 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

 • Använder rätt pronomen i samtal
 • Ber att få vid matbordet
 • Sätter ord på sina känslor 

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

Pedagogerna sätter upp teater, diskussion vid samlingar och vid matsituationer, högläsning, uppmuntrar barnen att formulera sina tankar, åsikter och känslor, användning av bilder som stöd vid olika situationer. 

Barnens delaktighet genom hela processen

Pedagogisk dokumentation, återkommande samtal och diskussion med barnen. 

Vårdnadshavares delaktighet

Unikum, be vårdnadshavare att förstärka vårt arbete i hemmet, daglig kontakt. 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Ha arbetet närvarande under hela dagen, såväl ute som inne, vid matsituation och vid lek, samling, tambursituationer. Försöka att dela upp oss i mindre grupper under delar av dagen. Närvarande pedagoger som kan förstärka och förklara. 

Utvärdering.

Bestäm för vem, på vilket sätt, när och ansvarig.

Pedagogerna genomför lämpliga BRUK-enkäter och barnobservationer. Analys av pedagogisk dokumentation och reflektionsprotokoll. Sammanställning och utvärdering planeras till bestämd vecka. Ansvarig är alla i arbetslaget. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: