Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP samhällskunskap årskurs 5 läsåret 2015-2016

Skapad 2015-06-09 17:21 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för samhällskunskap under läsåret i årskurs 5
Grundskola 5 Samhällskunskap

Så här kommer vi att arbeta med samhällskunskap.

Innehåll

Samhällskunskap årskurs 5 läsåret 2015-2016

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att reflektera hur indvider och samhällen formas, analysera och granska samhällsfrågor, analysera samhällsstrukturer, uttrycka och värdera olika ståndpunkter, söka information och reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Reflektera över individer och samhällen

 • Få en insikt i hur familjelivet och kunna reflektera över utvecklingen
 • Kunna begreppen minoritet, mobbning och diskriminering
 • Få en insikt i begreppen straff, straffmyndig, kriminalitet, stifta lagar och olika funktioner i en rättsprocess

¤ Analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv

 • Kunna undersöka olika samhällsfrågor utifrån de olika könsrollerna ex. hur olika egenskaper kan uppfattas
 • Kunna värdera och uttrycka åsikter i olika samhällsfrågor som könsroller och använda argument som kopplas i hop med fakta

¤ Analysera samhällsstrukturer med hjälp av begrepp och modeller

 • Kunna begreppen massmedier, sociala medier, reklam, källa och censur
 • Kunna undersöka hur yrkesroller och hjälpmedel förändrats och utifrån ett historiskt perspektiv beskriva olika samhällen (jordbruk-, industri- och informationssamhället)
 • Kunna beskriva vad en som menas med en mediekonsument och vad det finns fördelar och nackdelar med åldersgränser

¤ Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i samhällsfrågor

 • Kunna begreppen information, reklam, trovärdig, och källkritik
 • Kunna beskriva skillnaden mellan information och reklam
 • Värdera olika argument och göra egna ställningstaganden kopplade till fakta

¤ Söka information om ämnesområdet och värdera källornas trovärdighet

 • Kunna beskriva rättigheter och skyldigheter i hemmet, skolan och samhället
 • Kunna självständigt söka information och förklara om källor och information är tillförlitlig och går att använda

¤ Reflektera över mänskliga rättigheter och innebörden av demokrati

 • Få en insikt i samhällsresurser och fördelning
 • Undersöka och kunna beskriva hur den privata ekonomin fungerar och jämföra detta med ett företags ekonomi
 • Kunna leda möten och fatta beslut utifrån demokratins grunder
 • Beskriva hur du kan påverka beslut som har att göra med ekonomi, miljö och hälsa och värdera och göra olika ställningstaganden i dessa frågor

Undervisningens innehåll

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Reflektera över indvider och samhällen
 • Analysera och kritiskt granska olika samhällsfrågor
 • Analysera olika samhällstrukturer
 • Uttrycka och värdera
 • Söka information
 • Reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Samhällskunskap bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2015-2016, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: