Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

F-1 Rädda världen år 2 - arbete om miljö och samhällsfunktioner

Skapad 2015-06-10 10:31 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Barnen kommer att arbeta mot nedskräpning, för återvinning och en hållbar utveckling med fokus på samhället. Hur kan ett bra samhälle fungera och vilka centrala samhällsfunktioner behövs?
Grundskola F – 1 Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3) Matematik

Barnen kommer att arbeta mot nedskräpning, för återvinning och en hållbar utveckling och centrala samhällsfunktioner.

Innehåll

Syfte

Barnen kommer att arbeta mot nedskräpning, för återvinning och en hållbar utveckling i staden. De kommer också att lära sig om de centrala samhällsfunktionerna. 

Centralt innehåll

Så här gör vi

Vi startar arbetet gemensamt då alla barn får se en teater om nedskräpning som framförs av lärare. 

Klassvis arbetar vi vidare med arbetet "Rädda världen"

 

Vi utgår från barnens tankar om miljö

 • skriver deras synpunkter i en gemensam tankekarta.
 • Vi diskuterar och reflektera tillsammans.

Vi lär oss om centrala samhällsfunktioner

 • sjukvård
 • brandkår
 • polis

Vi ser på film

om ambulans, polis, kommunikation- färdmedel mm.

I klassrummet kommer du att enskilt, i par , i helklass eller i grupp arbeta vidare.

 • Enskild/par skrivuppgift: Om jag/vi fick bestämma 
 • Högläsning och reflektion kring en "saga om miljö i samhället" (kravmärkta varor i affären)
 • Genomföra experiment; hypotes-genomförande-resultat.
 • Källsortering

 

Experiment


Vi kommer att göra några gemensamma experiment tillsammans i klassrummet.

Vi kommer att göra en hypotes, genomföra och dokumentera experimentet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3

Matriser

NO Sv Ma SO
F-1 Rädda världen - arbete om miljö och samhällsfunktioner

Ny nivå
Du förstår att om många gör små miljöinsatser så blir det stor förändring i världen.
Du kan berätta om några vanliga samhällsfunktioner tex. brandkår, ambulans mm.
Du kan källsortera enklare hushållssopor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: