Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2015-06-14 12:13 i Aspenskolan Tierp
Olika energikällor Fossila bränslen Förnybara energikällor - icke förnybara källor Konsekvenser för miljön beroende på energival.
Grundskola 4 – 6 Teknik Kemi Biologi Fysik
...

Innehåll

Planering

*Vad är energi? Brainstorm!!! Gnomens guide till fysiken:energi

*Fotosyntesen: Energin kommer från solen. UTV s 160

*Förnyelsebara/icke förnyelsebara energikällor. (HUT s 68) Vilka källor har vi och hur länge har vi använt dem?

*Skapa informationsblad i grupper om olika energikällor. Titta på filmer/läs texter. Var källkritiska!!! Kärnkraft, Solkraft, Vindkraft, kolkraft, Olja, Biobränsle, Fossilgas, vågenergi, bergvärme, vattenkraft.

*Växthuseffekten. Vad är det? UTV Energistrålarna s 65.

*Earth hour: Info och inspiration. Hur kan vi spara energi? ne.se: Energispararna 7 min, Alla kan göra något, klimatmonstret 9 min. Vad kan VI göra? Samla energispartips och sätt upp i skogsgläntan.

*Våra ekologiska fotavtryck. Hur stort utrymme har vi? Vad gör vi med det? UTV Världens odlingsbara area s 87 + Ekologiska fotavtryck s 92.

*Slutuppgift: Ta ställning och argumentera. Förbered dig hemma genom att läsa igenom faktabladet och samla argument. Väg in både fördelar och nackdelar. Ta med perspektiv som miljö, samhälle, ekonomi.

 

Efter påsklovet:

Sopsortering Ingenting försvinner - allt finns kvar. Miljöspel.

wwf Klimatförändringar i Sverige, Planeträddarna. Återvinning.

 

Begrepp

Energi, Fotosyntesen, Klorofyll, syre, koldioxid, vatten, socker, växthuseffekten, atmosfären, Förnyelsebar energi, icke förnyelsebar energi, fossila bränslen, biobränsle, rörelseenergi, lägesenergi, kemisk energi.

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Fysik år 4-6

Fysiken i naturen och samhället
Känna till olika typer av energikällor och deras påverkan på samhället och miljön.
Känna till energins oförstörbarhet och flöde.

Fy Bi Tk Ke
Kemi 4-6

Kemin i naturen
Du förstår en enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.
Du känner till fossila och förnybara bränslen.
Du vet deras betydelse för energianvändningen och påverkan på klimatet.
Du känner till några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Fy Bi Tk Ke
Kunskapskrav i teknik år 4-6 på enklare svenska

E
Diskutera
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.

Fy Bi Tk Ke
NO år 4-6 DINO

Granska- ta ställning- kommunicera

1
2
3
Söka och granska information
Du kan använda olika källor när du söker naturvetenskaplig information. Du kan resonera kring hur användbar informationen är utifrån tex svårighetsgrad. Du kan efteråt beskriva hur det gick till när du sökte informationen.
Du använder olika källor när du söker information. Du kan resonera kring hur användbar informationen är utifrån tex svårighetsgrad och relevans. Du kan skilja på information som bygger på fakta respektive värderingar. Du kan i efterhand beskriva hur det gick till när du sökte information.
Du använder olika källor när du söker information. Du kan resonera kring hur användbar informationen är utifrån tex svårighetsgrad och relevans. Du kan skilja på information som bygger på fakta respektive värderingar. Du kan resonera om vilka intressen och värderingar som kan tänkas ligga bakom informationen och utifrån det avgöra hur trovärdig den är. Du kan i efterhand beskriva hur det gick till när du sökte information.
Ta ställning och motivera.
Du kan göra egna ställningstaganden. Du kan motivera ditt ställningstagande.
Du kan göra egna ställningstaganden. Du kan motivera ditt ställningstagande med naturvetenskapliga argument. Du kan utveckla och beskriva dina argument.
Du kan göra egna ställningstaganden. Du kan motivera ditt ställningstagande med naturvetenskapliga argument, både för och emot. Du kan skilja på argument som bygger på fakta respektive värderingar. Du kan utveckla och beskriva dina argument och de är naturvetenskapligt korrekta. Du kan beskriva vilka olika konsekvenser det kan bli utifrån dina ställningstaganden.
Diskutera och kommunicera naturvetenskaplig kunskap
Du kan framföra åsikter i en fråga. Du kan bemöta andras åsikter med respekt. Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner men använder ett vardagligt språk.
Du kan framföra åsikter och argument i en fråga. Du kan bemöta andras åsikter och ställa frågor till andra i en diskussion. Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner men använder ett vardagligt språk eller använder inte helt korrekt information. Du kan skapa texter som tar stöd av vardagliga bilder, teckningar mm.
Du kan framföra åsikter och argument i en fråga. Du kan bemöta andras åsikter och ställa frågor till andra i en diskussion. Du kan utnyttja dina egna och andras argument för att fördjupa en diskussion. Du kan använda naturvetenskaplig information på ett korrekt sätt. Du kan skapa texter som tar stöd av vardagliga bilder, teckningar mm och som är anpassad efter målgruppen.
Observera
Du kan identifiera tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras.
Du kan identifiera även mindre tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras. Du kan använda flera olika egenskaper för att beskriva ett objekt.
Du kan använda flera väsentliga egenskaper för att beskriva ett objekt och kan ta hjälp av olika sinnen eller hjälpmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: