Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Svenska åk 1 VT 2016

Skapad 2015-06-15 08:50 i Holms skola Halmstad
Grundskola 1 Svenska
...

Innehåll

TALA OCH LYSSNA

Syfte:

 • Utveckla din säkerhet i tal och visa att du kan, vill och vågar uttrycka dig i många sammanhang och genom olika uttrycksformer.
 • Utveckla din förmåga att lyssna.

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Konkretiserade mål:

Du som elev ska:

 • kunna själv berätta något i mindre grupp.
 • kunna lyssna på andra.
 • kunna beskriva enkla saker i grupp så att de andra förstår.
 • vara aktiv i språklekar med t.ex. rim och ramsor.
 • kunna ta en enkel muntlig instruktion.

Bedömning:

Målet är uppnått när du:

 • kan berätta något i mindre grupp.
 • kan lyssna på andra som berättar.
 • kan beskriva enkla saker i grupp så att de andra förstår.
 • är akriv i språklekar.
 • kan ta en enkel muntlig instruktion.

LÄSA

Syfte:

Utveckla din förmåga att kunna läsa och förstå texter av olika slag.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Konkretiserande mål:

Du som är elev ska:

 • kunna alla bokstävernas namn och veta hur de låter.
 • kunna våra vanligaste ordbilder.
 • kunna ljuda och läsa ihop enkla meningar.
 • kunna läsa en enklare bok och berätta vad den handlar om.

Bedömning

Målet är uppnått när du kan:

 • alla bokstävernas namn och veta hur de låter.
 • våra vanligaste ordbilder.
 • ljuda och läsa ihop enkla meningar.
 • läsa en enklare bok och berätta handlingen.

SKRIVA

Syfte:

Utveckla din språkliga säkerhet i skrift och visa att du kan, vill och vågar uttrycka dig i många sammanhang. Utveckla din förmåga att skriva läsligt för hand.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.

Konkretiserade mål:

Du som elev ska:

 • kunna skriva ditt namn med stor bokstav i början och resten små.
 • kunna skriva alla bokstäver som finns i alfabetet.
 • kunna skriva en kort mening.
 • kunna skriva något enkelt för att berätta eller komma ihåg.

Bedömning

Målet är uppnått när du kan:

 • skriva ditt namn med stor bokstav i början och resten små.
 • skriva alla bokstäver som finns i alfabetet.
 • skriva en kort mening.
 • skriva något enkelt för att berätta eller komma ihåg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: